🛍️ Élvezze a májusi vásárlást 20% kedvezménnyel. Ingyenes szállítás 15000 ft feletti vásárlás esetén. 🚙

Helyi és fenntartható gyártás

Ingyenes szállítás 15.000 Ft -tól

Akár 60 nap a visszaküldésre

Telefonos rendelés

Bárány gyapjú termékek - Woolville.hu
Kérdése van? Írjon nekünk -
info@woolville.hu

Kosár(0)

bezár

Nincsenek termékek a kosarában.

Üzleti feltételek

Gazdasági Társaság megnevezése: Czech Wool company s.r.o. 

székhelye:  Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Cseh Köztársaság 

cégjegyzékszám:  039 22 391 

Brünn Kerületi Bírósága által nyilvántartott Egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában C szakasz, 87406. tétel alatt vezetve 

üzlettevékenység: távúton végzett árukereskedelem a www.woolville.hu webüzlet vevőszolgálatának működtetésével 

   

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Cseh Köztársaság székhelyű, 039 22 391 cégjegyzékszámú, Brünn Kerületi Bírósága által nyilvántartott Egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában C szakasz, 87406. tétel alatt vezetett Czech Wool company s.r.o. Gazdasági Társaság (továbbiakban: „Értékesítő“) jelen Üzleti feltételei (továbbiakban: „Üzleti feltételek“) szerződő felek, tehát Értékesítő és egy másik valós személy, illetve jogi alany (továbbiakban: „Vásárló“) között Értékesítő webüzletén keresztül megkötött adásvételi szerződéssel (továbbiakban: „adásvételi szerződés“) kapcsolatos, illetve abból adódó kölcsönös jogait és kötelességeit tárgyalja. Értékesítő webüzletét a https://www.woolville.hu linken működteti (továbbiakban: „webüzlet“), ami egy weboldalas felület (továbbiakban: „webüzlet felülete“). Továbbá, jelen Üzleti feltételek érvényesek telefonhíváson keresztül megkötött adásvételi szerződés alapján értékesítésre kerülő áruk esetén is, valamint Vásárló által e-mailen, vagy a webüzlet felületén rendelkezésre álló internetes csevegésen keresztül adott rendeléshez hozzámérten. 

1.2 Jelen Üzleti feltételek nem érvényesek olyan esetben, amikor az Értékesítőtől árut vásárolni óhajtó személy jogi alany, illetve, ha az illető az áru rendelése során saját vállalkozási tevékenységén belül működő alany, vagy önálló egyéni vállalkozó gyanánt lép fel. 

1.3 Jelen Üzleti feltételek rendelkezéseitől eltérő kikötések az adásvételi szerződésen belül rögzíthetők. Az adásvételi szerződésben szereplő eltérő kikötések előnyt élveznek jelen Üzleti feltételek rendelkezéseivel szemben. 

1.4 Jelen Üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés oszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és jelen Üzleti feltételek magyar nyelven kerülnek kiadásra. Az adásvételi szerződés megköthető magyar nyelven. 

Jelen Üzleti feltételek hangzásában Értékesítő módosításokat foganatosíthat, illetve azokat bővítheti. Az esetleges módosítások illetve bővítések nincsenek befolyással Vásárló jelen Üzleti feltételek előző érvényes hangzása alapján létrejött jogaira és kötelességeire. 

  

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK 

2.1 Vásárló webüzletben megtörtént regisztrációjának alapján, Vásárló hozzáférést kaphat saját felhasználói felületéhez. Vásárló saját felhasználói felületéről (továbbiakban: „felhasználói fiók“) árut rendelhet. Vásárló webüzletben való regisztrációja nem elengedhetetlen alapfeltétel a webüzletben történő bevásárláshoz.  

2.2 A webüzletben történő regisztráció, valamint áru rendelése során, Vásárló köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. Vásárló a felhasználói fiókjában feltüntetett adataiban történt változásokat köteles naprakészen vezetni. A Vásárló felhasználói fiókjában megadott adatok alapján kiállított rendelést Értékesítő helyesként és teljesként könyveli el. 

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférés Vásárló webüzletben történt regisztrációja során megválasztott felhasználónévvel és jelszóval van bebiztosítva. Felhasználói fiókjába való belépéshez szükséges adatait Vásárló köteles titokban tartani. 

2.4 Vásárló nem jogosult felhasználói fiókjának használatát harmadik személyre átruházni. 

2.5 Értékesítő a felhasználói fiókot letilthatja, elsősorban abban az esetben, ha Vásárló saját felhasználói fiókját 12 hónapnál hosszabb időtartamig nem használja, valamint akkor, ha Vásárló megszegi adásvételi szerződésből adódó kötelességeit (jelen Üzleti feltételek kitételeit is beleértve). 

2.6 Vásárló tudomásul veszi, hogy felhasználói fiókja nem lesz állandó jelleggel hozzáférhető, tekintettel Értékesítő, ill. harmadik személyek hardver és szoftver eszközeinek szükséges karbantartására. 

  

3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 

3.1 A webüzlet felületén kiállított valamennyi áru informatív jellegű és Értékesítő annak tárgyában nem köteles adásvételi szerződést kötni. A Polgári törvénykönyv 1732. § (2) bek. rendelkezései nem alkalmazhatók. 

3.2 A webüzlet felületén fel van tüntetve az árut jellemző információ, az egyes árucikkek árával együtt. Az árak magukba foglalnak mindennemű adót (pl. ÁFA) és járulékos költséget, kivéve az áru szállítási költségeit. Az áru szállítási költségei a szállítás megválasztott módjától, a fuvarozó szolgáltatójától és a rendelés megválasztott módjától függőek. Ezen túl, a szállítási költségeket befolyásolhatja a címzett székhelye, itt elsősorban az esetleges fizetendő vám játszik szerepet, így tehát a vámköltségek sincsenek az árakba beleszámítva. Továbbá, Értékesítő fenntartja a jogot bizonyos esetekben ingyenesen házhoz szállítani az árut, amikoris a szállítási költségek nem számítódnak bele az áru vételárába. Az árucikkek vételárai mindaddig érvényben maradnak, amíg a webüzlet felületén meg vannak jelentetve. Jelen rendelkezések nem korlátozzák Értékesítő lehetőségét adásvételi szerződést kötni egyedi és egyeztetett feltételek mellett. 

3.3 A webüzlet felületén továbbá megtalálhatók az áru csomagolásával és házhoz szállításával járó költségek is. A webüzlet felületén feltüntetett, az áru csomagolásával és házhoz szállításával járó költségek csak olyan esetekre érvényesek, amikor az áru a Cseh Köztársaság területén belül kerül házhoz szállításra. 

3.4 Áru rendeléséhez Vásárló kitölti a webüzletben a rendelési űrlapot. A rendelési űrlap elsősorban a következő jellemző adatokat tartalmazza: 
3.4.1 a Vásárló adatai - itt elsősorban azonosító- és elérhetőségi adatokról van szó, 
3.4.2 a rendelt áru jellemzése (a megrendelni kívánt árut Vásárló a webüzlet elektronikus Bevásárlókosarába helyezi), 
3.4.3 az áru vételárának törlesztési módja,  
3.4.4 a megrendelt áru szállításának módját, 
3.4.5 az áru házhoz szállításával járó költségek. 

(továbbiakban összesítve: „rendelés“). 

3.5 A rendelés kötelező jellegű befejezését megelőzően, Vásárlónak lehetősége van az rendelésen szereplő adatok átellenőrzésére esetleg módosítására, tekintettel a rendelésben esetlegesen észlelt téves adatok Vásárló általi kijavítására. A „Rendelés megerősítése“ gombra kattintva a rendelést Vásárló véglegesíti. A rendelésen feltüntetett adatok Értékesítő oldaláról helyesnek tekintendők. A rendelés kézbesítését követően, Értékesítő azonnal visszajelzést küld Vásárlónak a rendelés befogadásáról, éspedig Vásárló rendelésén megadott elektronikus postacímre (továbbiakban: „Vásárló e-mail címe“). 

3.6 A rendelés jellegétől függően (áru mennyisége, totál vételár, feltételezett szállítási költségek), Értékesítő minden esetben jogosult felkérni Vásárlót a rendelés újonnani véglegesítésére (például írásos formában, vagy telefonon keresztül), még mielőtt a rendelés befogadását Értékesítő visszajelezte volna. 

3.7 A Vásárló által véglegesített rendelés az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatként van elkönyvelve.  

3.8 Az Értékesítő és Vásárló közötti adásvételi szerződés a Vásárló által kiállított rendelés Értékesítő általi befogadásának visszajelzésével tekintendő megkötöttnek és lép érvénybe. A visszajelzés Vásárló e-mail címére kerül megküldésre. A visszajelzés mellékletét képezik jelen Üzleti feltételek aktuális hangzásban, Értékesítő Reklamációs eljárásával egyetemben. Amennyiben az jelen Üzleti feltételekben nem kerül megállapításra másként, a megkötött szerződés, az áru vételárával együtt, kizárólag Értékesítő és Vásárló kölcsönös megegyezése, vagy törvény által adott okok alapján módosítható illetve bontható fel.  

3.9 Amennyiben alapos kétségek merülnek fel Vásárló valódi személyazonosságát illetően, vagy ha a megadott adatokban (áru, vételár) nyilvánvaló hibák szerepelnek, Értékesítő fenntartja a jogot Vásárlóval szerződést meg nem kötni. 

3.10 Vásárló egyetért távközlési eszközök adásvételi szerződés megkötésének céljából történő használatával. A távközlési eszközök adásvételi szerződés megkötésének céljából történő, Vásárló általi használatával kapcsolatos felmerülő költségeket (internet-szolgáltatói díj, telefonköltségek) Vásárló viseli, azzal, hogy ezek a költségek nem különböznek az alapdíjazástól. 

3.11 Jelen Üzleti feltételek rendelkezései érvényesek áru telefonon (vevőszolgálati vonal) keresztül megkötött adásvételi szerződés alapján történő értékesítését illetően is. Azesetben, ha Vásárló rendelését Értékesítővel folytatott telefonhívás keretében bonyolítja le, a rendelés összeállításánál besegíthet Értékesítő segédmunkatársa. Ugyanakkor, a rendelés tartalmával Vásárló rendelkezik, aki a rendelés összeállítása során tetszés szerint kombinálhat a rendelni óhajtott árucikkekből, dönt azok mennyiségéről, továbbá, Vásárló saját maga választja meg a szállítás és a törlesztés módját. A rendelést a telefonhívás folyamán Értékesítő visszajelzi Vásárló felé, azzal, hogy a telefonbeszélgetések rögzítésre és elmentésre kerülnek. Az adásvételi szerződés ezzel a visszajelzéssel együtt kerül megkötésre.  

Az Általános üzleti feltételek Értékesítő honlapján elérhetők szöveges formában.  

  

4. Felárak a kosárban 

A Vásárló elfogadja, hogy az Eladó jogosult megrendelésekor a kosárban úgynevezett checkbox elhelyezésére (az egyes termékekre vagy az összes tételre vonatkozóan), amelyen keresztül az Eladó további opciókat kínál a Vásárlónak a megrendelt árukkal kapcsolatban (pl. ökocsomagolás, szállítás biztosítás, meghosszabbított visszaküldési határidő stb.). Amennyiben a Vásárló kiegészítő szolgáltatás megrendelésében érdekelt, úgy a kérdéses checkbox megjelölése szükséges, amely checkbox bejelölésével az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát a Vásárló a kiegészítő szolgáltatással bővíti, minden esetben többletköltséggel, amelynek összegét az Eladó köteles a checkbox -ban láthatóan feltüntetni. 

 
4. ÁRU VÉTELÁRA, TÖRLESZTÉSI FELTÉTELEK 

4.1 Az adásvételi szerződés alapján, az áru vételárát, valamint az áru házhoz szállításával járó esetleges költségeket Vásárló a következő módok valamelyikével törlesztheti Értékesítő részére: 
4.1.1 Értékesítő üzleti boltjában, készpénzben – cím: Přímá 671, Zlín, Cseh Köztársaság; 
4.1.2 utánvéttel, készpénzben – Vásárló rendelésén megadott címen; 
4.1.3 készpénzmentes banki utalással Értékesítő FIO banknál vezetett bankszámlájára – IBAN: CZ39 2010 0000 0028 0076 9239, SWIFT: FIOBCZPP (továbbiakban: „Értékesítő bankszámlája“); 
4.1.4 készpénzmentes online utalással, Vásárló bankkártya-adatinak átvitelét biztonságos módon garantáló harmadik személy által üzemeltetett pénzkezelő felületen keresztül (online bankkezelés); 
4.1.5 bankkártyával, készpénzmentesen; 
4.1.6 ún. „halasztott törlesztések“ közvetítésével foglalkozó harmadik személyen keresztül (harmadik személy által közvetített hitel). 

4.2 A vételárral együtt Vásárló köteles Értékesítő részére szerződéses összegben megfizetni az áru csomagolásával és házhoz szállításával járó költségeket. Amennyiben nem került megállapításra kimondottan másképp, vételár alatt a továbbiakban az áru házhoz szállításával járó költségek is értendők. 

4.3 ÁFA mértékének változása esetén, Értékesítő jogosult Vásárlótól megkövetelni a törvényileg megszabott aktuális ÁFÁval együtti vételárat. 

4.4 Értékesítő nem kér Vásárlótól előleget vagy hasonló jellegű törlesztést. Előleget Értékesítő csak Vásárlóval történt egyeztetést követően kérhet, elsősorban azesetben, ha a rendelés speciális, vagy raktáron kívüli, vagy a szokásostól eltérő mennyiségű árura volt kiállítva.  

4.5 Fióküzemi helyen készpénzben, illetve utánvéttel történő törlesztéskor a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénzmentes törlesztés esetén, a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül esedékes. 

4.6 Készpénzmentes törlesztés esetén, Vásárló az áru vételárát a változó szimbólum feltüntetésével köteles utalni. Készpénzmentes törlesztés esetén, Vásárló vételár-törlesztési kötelezettsége az adott összeg Értékesítő bankszámlájára megtörtént jóváírás időpontjával tekintendő teljesítettnek. 

4.7 Értékesítő jogosult, elsősorban azesetben, ha Vásárló oldaláról nem történik meg a rendelés utólagos visszajelzése (3.6. cikkely), követelni a teljes vételár törlesztését még az áru Vásárlónak való megküldését megelőzően. A Polgári törvénykönyv 2119. § (1) bek. rendelkezései nem alkalmazhatók.  

4.8 Értékesítő különböző árengedményeket, figyelmességeket, illetve utalványokat nyújt a vásárlóknak. Az utalványok felhasználása feltételekhez van kötve, amelyekről Értékesítő minden egyes konkrét esetben felvilágosítást ad. Ahhoz, hogy Vásárló árengedményre való jogosultságát érvényesíthesse, rendelésében fel kell tüntetnie az árengedményhez szolgáló kódot. Az Értékesítő által Vásárlónak nyújtott esetleges egyes árengedmények az áru vételárából nem vonhatók össze. Amennyiben nem kerül megállapításra másképp, minden árengedmény vagy ajándékutalvány csak egy alkalommal használható fel. Árengedmény az áru vételárából számítódhat automatikusan is (az árengedményhez szolgáló kód nélkül), éspedig olyan Vásárló részére, akinek már van Értékesítőnél saját felhasználói fiókja. 

4.9 Értékesítő az adásvételi szerződés alapján megtörtént törlesztéseket illetően adóalapú okmányt – számlát – állít ki Vásárlónak. Értékesítő általános forgalmi adófizető alany. Értékesítő az adóalapú okmányt – számlát – a megküldött áruval együtt kézbesíti Vásárlónak, ezen kívül megküldi elektronikus formában is Vásárló e-mail címére. 

4.10 A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény hangzása értelmében, Értékesítő köteles Vásárlónak nyugtát kiállítani. Egyidejűleg köteles a befogadott bevételt online elkönyvelni az adóügyintéző hivatala felé; műszaki probléma esetén legkésőbb 48 órán belül. 

  

 5. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS 

5.1 Távúton megkötött adásvételi szerződés esetén, Vásárló jogosult az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni indoklás megadása nélkül. Ezen jogosultsága törvény által garantált, konkrétan lásd a Polgári törvénykönyv 1829. § (1) bek. rendelkezését. Az Eladó a szállítmány átvételétől számított, a törvényesnél hosszabb, harminc (30) napos elállási határidőt biztosít a Woolville regisztrált tagjai számára. Amennyiben az adásvételi szerződés tárgyát több fajta különböző árucikk képezi, vagy ha többféle cikk házhoz szállításához került megkötésre, az imént feltüntetett időszak a rendelés legutolsó részletének átvételi napjától számítódik. Az adásvételi szerződéstől való elállást a kérdéses határidőn belül (14 nap, illetve a Bari család regisztrált tagjai esetekben 30 nap, hacsak a vásárolt kiegészítés másként nem rendelkezik) kell elküldeni az eladónak, beleértve az adásvételi szerződés tárgyát képező termékeket is. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz Vásárló használhatja a linken található online űrlapot. Ha nem volt kihasználva az online űrlap, használható az Értékesítő által rendelkezésre bocsátott, jelen Üzleti feltételek mellékletét képező űrlap-minta. Űrlap használata mellőzésének esetén, Értékesítő ajánlja Vásárlónak, hogy kapcsolat folyamán használja a rendelés számát, a banki adatokat, valamint az áru megválasztott visszaküldési formáját. Az adásvételi szerződéstől való elállást Vásárló megküldi:  

- írásban, Értékesítő postacímére: Malotova 123, 763 02 Zlín, Cseh Köztársaság, vagy  
- írásban, Értékesítő elektronikus postafiókjának címére: info@woolville.hu  

TERMÉKCSERE: 
Abban az esetben, ha a vevő a törvényes 14 napos határidőn belül (a Bari család regisztrált vásárlók esetében 30 napon belül) kifejezi a termék cseréjére vonatkozó szándékát, az előző bekezdések szerint kell eljárni. Tehát ha 14 napon belül eláll a szerződéstől (vagy a Bari család regisztrált vásárlói esetében 30 napon belül), egyúttal visszaküldi a terméket az Eladónak, és ezt követően kérésének megfelelően újra megrendeli a terméket. 

5.2 Vásárló jogosultsága az előző bekezdésben tárgyalt szerződéstől való elállásra törvény által meghatározott esetekben nem érvényesíthető. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári törvénykönyv 1837. § rendelkezése alapján, digitális tartalom szolgáltatására kötött szerződéstől nem lehet elállni, hacsak az nem fizikai adathordozón került kézbesítésre, továbbá szolgáltatások nyújtására megkötött szerződéseknél sem, mindkét esetben azzal az előfeltétellel, hogy a teljesítés Vásárló előzetes és kimondott beleegyezése alapján, a szerződéstől való elálláshoz nyújtott időtartam lejárta előtt történt meg; továbbá olyan, szolgáltatások nyújtására megkötött, illetve adásvételi szerződéseknél sem (alkoholtartalmú italokat is beleértve), amelyek vételára Értékesítő akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függő; továbbá Vásárló szerint testre szabott, illetve saját céljaira megkötött, valamint olyan adásvételi szerződéseknél sem, amikor az áru romlandó, az áru visszavonhatatlanul összekeveredett másfajta áruval, vagy ki lett csomagolva zárt csomagolásából és higiéniai okokból visszaküldése nem lehetséges; továbbá hang- illetve képfelvételek, vagy a számítógépes programok megküldésére kötött szerződéseknél sem, amikor Vásárló az eredeti csomagolást már megbontotta; továbbá újságok, folyóiratok vagy egyéb sajtótermék kézbesítésére kötött szerződéseknél sem; továbbá bérleti, szállítási, étkeztetési, vagy időponthoz kötött szabadidős tevékenységekre, vagy törvény által engedélyezett nyilvános árverés keretén belül létrejött szerződéseknél sem.  

5.3 Jelen Üzleti feltételek 5.1. cikkelye alapján beálló adásvételi szerződéstől való elállás esetén, az adásvételi szerződés teljes érvényben hatályon kívülre kerül. Az árut Vásárló szerződéstől való elállásától számított tizennégy (14) napon belül köteles visszaküldeni Értékesítőnek (amennyiben az már nem lett visszaküldve az írásban kézbesített szerződéstől való elállással egyidőben). Az árut teljes egészében, legelőnyösebben az eredeti csomagolásban (ami nem kimondottan követelmény) szükséges visszaküldeni. A visszaküldött árun nem mutatkozhatnak elhasználódás vagy károsodás jelei. Amennyiben Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az áru Értékesítő részére történő visszaküldésével járó költségeket teljes mértékben Vásárló állja, éspedig olyan esetben is, amikor az árut, jellegéből adódóan, nem lehet visszaküldeni szokásos postaszolgáltatás útján.  

5.4 Jelen Üzleti feltételek 5.1. cikkelye alapján beálló szerződéstől való elállás esetén, Értékesítő felesleges halogatás nélkül visszatéríti a Vásárlótól beszerzett pénzeszközöket Vásárlónak, legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállás napjától számított tizennégy (14) napon belül, éspedig Vásárló általi törlesztéssel megegyező módon. Továbbá, Értékesítő jogosult a Vásárló általi értékellenszolgáltatást visszatéríteni már az áru Vásárló általi visszaküldésekor, vagy egyéb módon, amennyiben azzal Vásárló egyetért és abból kifolyólag Vásárló oldaláról nem keletkezik többletkiadás. Vásárló jogosult az áru vételára gyanánt kifizetett pénzeszközök visszatérítésére, éspedig a felajánlott legalacsonyabb összegben (azesetben, ha magasabb költségekkel járó szállítási módot választott). Amennyiben Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, Értékesítő nem köteles a beszerzett pénzeszközöket Vásárlónak visszatéríteni, míg Vásárló az árut vissza nem küldi, vagy pedig bizonyítja, hogy az árut már visszaküldte a vállalkozónak. 

5.5 Az 5.1. cikkely szerinti határidő Vásárló részére abból a célból van nyújtva, hogy Vásárló megfelelő terjedelemben megismerkedhessen az áru jellegével, tulajdonságaival és rendeltetésével. Azesetben, ha a visszaküldött áruban Vásárló kötelességeinek megszegése által kár keletkezik, Értékesítő jogosult Vásárlóval szemben érvényre juttatni kármegtérítési jogosultságát (a jogosultság mértéke az áru értéke csökkenésének függvénye). Az árun keletkezett kár megtérítésének jogosultságát Értékesítő jogosult egyoldalúlan fenntartani Vásárló vételár-visszatérítési jogosultságával szemben. 

5.6 A szerződéstől el lehet állni az áru kiszállítása előtt is, éspedig a rendelés visszavonásával. Azesetben, ha a rendelés visszavonásra kerül még az áru szállításának kezdetét megelőzően, a rendelés visszavonása térítésmentes.  

5.7 Értékesítő jogosult a szerződéstől elállni az áru kiszállítása előtt, éspedig ha:  
- harmadik személy oldaláról fennálló, a körülményekhez mérten tárgyszerű oknál fogva nem képes Vásárlónak az árut határidőn belül kiszállítani, vagy 
- kitudódik, hogy Vásárló már az előzőekben megszegte az Értékesítővel megkötött szerződést. 

5.8 Amennyiben Vásárló az áruval együtt ajándékot, is kap, az ajándékozási szerződés Értékesítő és Vásárló között azzal az elállási kikötéssel kerül megkötésre, hogy ha Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, a szóban forgó ajándék tárgyát illetően az ajándékozási szerződés érvényét veszíti, és Vásárló köteles az áruval együtt Értékesítőnek visszaküldeni a kapott figyelmességet is. Amennyiben Vásárló nem küldi vissza a kapott ajándékot, az ajándék jogalap nélküli gazdagodás tárgyát fogja képezni. Hogyha az ajándéktárgy Értékesítő részére történő visszaküldése valamilyen okból nem lehetséges, Értékesítő jogosult az ajándéktárgy pénzösszegben kifejezett szokásos értékének visszatérítésére.  

Űrlap az adásvételi szerződéstől való elálláshoz – Reklamáció indításához, áru kicseréléséhez kattintson IDE 

  

6. ÁRU KISZÁLLÍTÁSA ÉS HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSA 

6.1 Értékesítő Vásárlónak az árut komplett állapotban házhoz szállítja. A webüzletben „raktáron“ megjelöléssel ellátott árut Értékesítő a rendelés véglegesítésétől számított 2 munkanapon belül, legkésőbb a rendelés véglegesítésétől számított 15 napon belül kiszállítja, hacsak Értékesítő bizonyos árucikkeknél, vagy konkrét rendeléseknél későbbi házhoz szállítási határidőt nem jelölt meg.  

6.2 Az árun esetlegesen keletkező kárt illető rizikó az áru átvételének pillanatától kezdődően Vásárlóra ruházódik át. 

6.3 Azesetben, ha a szállítás szerződéses módja Vásárló speciális követelménye alapján lett megválasztva, az ezzel járó rizikó, illetve esetleges járulékos költségek Vásárlót terhelik. 

6.4 Hogyha Értékesítő az adásvételi szerződés értelmében köteles az árut Vásárló rendelésében megadott helyre kiszállítani, Vásárló köteles az árut házhoz szállítás alkalmával személyesen átvenni. 

6.5 Azesetben, ha Vásárló oldaláról bekövetkezett okok miatt szükséges az árut ismételten vagy a rendelésben feltüntetett módtól eltérően kiszállítani, Vásárló köteles az áru ismételt kiszállításából, ill. az eltérő házhoz szállítási módból adódó költségeket megtéríteni. 

6.6 Az áru szállítótól való átvételekor Vásárló köteles átvizsgálni az áru bontatlan csomagolását, és az azon észlelt bármilyen fogyatékosságot azonnal jelenteni a szállítónak. A csomagolás küldeményhez való jogosulatlan hozzáférésből adódó megbontásának észlelése esetén, Vásárló nem kötelezhető a szállítmány szállítótól való átvételére. 

6.7 A felek áru szállítása során fennálló további jogait és kötelességeit Értékesítő külön szállítási feltételekben szabhatja meg, amennyiben Értékesítő által azok kibocsátásra kerültek. 

  

7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL ADÓDÓ JOGOSULTSÁGOK 

7.8 Értékesítő felelősséget vállal Vásárló felé, hogy az áru átvételkor hibátlan. Amennyiben az átvett árun a Reklamációs rendszabályzatban jellemzett hiányosságok mutatkoznak, az áru olyan hibáiról van szó, amelyeket illetően Értékesítő vállalja a felelősséget. Ilyenkor Vásárló érvényesítheti Értékesítővel szemben törvény által garantált hibás teljesítésből adódó jogosultságait.  

7.9 Szerződő felek hibás teljesítést illető jogait és kötelességeit a kapcsolatos általános érvényű jogrendelkezések szabályozzák (elsősorban a Polgári törvénykönyv 1914. – 1925. §§, továbbá 2099.- 2117. §§, továbbá 2161.- 2174. §§ rendelkezései, valamint a 634/1992 sz., a fogyasztók védelméről szóló Tt. törvény, későbbiek folyamán módosított törvények hangzásának értelmében). 

7.10 A hibás teljesítésből adódó jogosultságok, amelyeket Vásárló érvényesíthet Értékesítővel szemben, Értékesítő Reklamációs rendszabályzatában kerültek leszögezésre, amely jelen Általános üzleti feltételek mellékletét képezi.  

  

8. SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI, PERES ÜGYEK INTÉZÉSE 

8.1 Az áru tulajdonjoga Vásárlóra az áru vételárának teljes összegben megtörtént törlesztését követően hárul át. 

8.2 A Polgári törvénykönyv 1826. § (1) bek. e) pontja rendelkezéseinek értelmében, Értékesítőt nem kötelezi Vásárlóhoz semmilyen magatartási kódex.  

8.3 A kiszállításra kerülő áru megfelelőségével és használatának lehetőségeivel kapcsolatos mindennemű szóbeli és írásos megnyilvánulás Értékesítő legjobb akaratával megegyezően kerül kinyilvánításra. Viszont azok csupán Értékesítő gyártótól vagy saját szállítóitól szerzett tapasztalatait és jártasságait képviselik. Ez a kikötés érvényes a honlapon elérhető online tanácsadóra is, amelyen keresztül bármelyik feltételezett vásárló értekezhet az Értékesítővel, továbbá fennáll olyan esettel kapcsolatban is, amikor egy feltételezett vásárló a webfelület használatával írásban kérdést tesz fel Értékesítőnek, amelyik egy űrlap formájában megküldésre kerül Értékesítő e-mail címére. 

8.4 Fogyasztói panaszok intézését Értékesítő az info@woolville.hu elektronikus címen keresztül végzi. Vásárlói panasz elintézéséről Értékesítő értesítést küld Vásárló elektronikus címére. 

8.5 A fogyasztók védelméről szóló törvény (634/1992 sz. Tt.) értelmében, a kötelességek betartását a Cseh Kereskedelmi Ügyelet (www.coi.cz) követi figyelemmel. 

8.6 A fogyasztók védelméről szóló törvény (634/1992 sz. Tt.) értelmében, az a vásárló, aki egyben fogyasztó is, jogosult a fogyasztó adásvételi szerződéssel, illetve szolgáltatás nyújtására kötött szerződéssel kapcsolatos vitás kérdések perenkívüli eljárásban történő lefolytatásának igénylésére. Adásvételi szerződéssel kapcsolatos fogyasztói per perenkívüli eljárásban történő intézésére a területileg illetékes Cseh Kereskedelmi Ügyelet (székhelye: Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, Cseh Köztársaság, CJSZ: 000 20 869, honlap: www.coi.cz) jogosult. Fogyasztói per perenkívüli eljárásban történő intézése kizárólag a fogyasztó beadványa alapján indítható, éspedig csak azesetben, ha a per rendezése közvetlenül az Értékesítővel kudarcot vallott. A beadvány legkésőbb a fogyasztó vitás kérdésének tárgyát képező jogosultságának időben legelső érvényesítésétől számított 1 éven belül nyújtható be Értékesítő felé. Fogyasztó jogosult perenkívüli eljárásban történő intézés indítására online, az ehhez szolgáló beadvány a http://ec.europa.eu/consumers/odr linken keresztül nyújtható be.  

8.7 Áru értékesítésére Értékesítő iparengedély alapján jogosult. Iparfelügyeletet a területileg illetékes okmányiroda végez. A személyes adatok védelmét a Személyes adatvédelmi Hivatal végzi.  

  

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, ÜZLETI TÁJÉKOZTATÓK KÜLDÉSE 

9.1 A szerződés tárgyának teljesítése érdekében megadott személyes adatok kezelője az Értékesítő. 

9.2 Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkelye értelmében (továbbiakban: „GDPR rendelet“), Vásárló személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos, az adásvételi szerződés teljesítése, a szerződéssel kapcsolatos tárgyalások lebonyolítása, valamint közérdekű feladatkör betöltése céljából Vásárló felé történő tájékoztatási kötelességét Értékesítő külön dokumentumban tárgyalja (Személyes adatok védelmének és feldolgozásának szabályzata).  

9.3 Értékesítő érdeke Vásárló vásárlással való elégedettségének feltérképezése. Az elégedettség felmérése a webüzlettel együttműködő www.arukereso.hu portálon keresztül visszajelzések formájában történik. A GDPR 6. cikkely (1) bek. f) pontja értelmében, a feldolgozás jogalapját ezesetben a jogosult érdek - amely Vásárló vásárlással való elégedettségének kezelő oldaláról történő feltérképezésén alapszik - kezelője képezi. Az információs társaságok egyes szolgáltatásairól szóló 480/2004 sz. Tt. 7. § (3) bek. értelmében, amennyiben Vásárló nem utasítja el a kérdőív fogadását, vagy nem vonja vissza előzőekben megadott ezzel kapcsolatos beleegyezését, minden egyes vásárlás lebonyolítását követően a webüzlet egy kérdőívet küld ki. A kérdőívek szétküldésével, vásárlók visszajelzéseinek kiértékelésével, valamint saját piaci pozíciójának elemzésével Értékesítő az alábbi feldolgozót bízza meg:  
9.3.1 A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft., a társaság cégjegyzékszáma: 01-09-1868759) portál üzemeltetője; aki felé Értékesítő az említett célból továbbadhatja a vásárlók által megvásárolt áruk jellemzéseit, valamint a vásárlók e-mail címeit. Az Online Comparison Shopping Kft. portál üzemeltetője a megszerzett e-mail címeket kizárólag az elégedettséget feltérképező kérdőívek generálásához és szétküldéséhez használhatja fel, a szolgáltatás itt elérhető feltételeinek megfelelően. A szolgáltató tevékenységén belül e-mailben küldött kérdőívek fogadását Vásárló bármikor letilthatja a kérdőívet tartalmazó e-mailben feltüntetett linken keresztül. Letiltást követően, Vásárlónak a továbbiakban nem lesz küldve kérdőív. 

  

10. KÉZBESÍTÉS 

10.1 A szerződő felek közötti írásos közlések kézbesítés esetén, kézbesítési cím alatt Értékesítő székhelye, valamint Vásárló rendelésen feltüntetett lakhelye értendő. 

10. 2 Értékesítő és Vásárló kimondottan tudatosítja, hogy kézbesítés megvalósulhat e-mail címükre.  

  

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

11.1 Amennyiben az adásvételi szerződésen alapuló viszony nemzetközi (külföldi) vonatkozásokat tartalmaz, a felek megegyeznek, hogy a viszony a cseh törvényhozás rendelkezéseit követi. Az előző mondatban említett jog megválasztásával, fogyasztónak nem minősíthető Vásárló a jogrendeletek által biztosított védelmét elveszti, ami szerződésileg nem írható felül, és amire a jog megválasztásának mellőzése esetén az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) szóló 593/2008/EK rendeletének (2008. június 17.) 6. cikkelye (1) bek. alkalmazható. 

11.2 Hogyha jelen Üzleti feltételek valamelyik rendelkezése érvénytelen, illetve hatályát veszti, vagy semmissé válik, az érvénytelen rendelkezések helyébe új rendelkezések lépnek, amelyek értelmükben a hatályon kívül helyezettekhez lehetőleg minél közelállóbbak. Egyetlen rendelkezés érvénytelensége, illetve hatályvesztése nincs befolyással a többi rendelkezés hatályára. 

11.3 Az adásvételi szerződés és az Üzleti feltételek Értékesítőnél elektronikus formában tárolva vannak és nem hozzáférhetők. 

11.4 Az értékesítő jogosult az Üzleti feltételeket bármikor egyoldalúan módosításítani, miközben az Értékesítő és Vásárló közötti jogviszonyt illetően az Üzleti feltételek abban a hangzásban kerülnek érvényesítésre, amelyik az adásvételi szerződés megkötésének napjához volt aktuálisan hatályos. 

11.5 Jelen Üzleti feltételek mellékletét képezi a Reklamációs rendszabályzat, valamint az adásvételi szerződéstől való elállás űrlap-mintája. 

11.6 Értékesítő elérhetőségi adatai:  
- kézbesítési cím: Malotova 123, 760 01 Zlín, Cseh Köztársaság 
- elektronikus postacím: info@woolville.hu 
- telefonszám: + 36 15 507 944  

  

Jelen Üzleti feltételek (2024. 03. 01.) napon léptek érvénybe.  

A Czech Wool company s.r.o. társaság ügyvezetője 

Felvilágosítás fogyasztó jogairól

Társaságunk, a Czech Wool company s.r.o. (székhelye: Šedesátá 7015, Zlín, PISZ 760 01, Cseh Köztársaság, CJSZ: 039 22 391, Brünn Kerületi Bírósága által nyilvántartott Egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában C szakasz, 87406. tétel alatt vezetve, tel.: +3615507944, e-mail: info@woolville.hu) (továbbiakban mint „Társaság“), a 89/2012 sz., Polgári törvénykönyvről szóló Tt. 419. §-a, későbbiek folyamán módosított törvények hangzásának értelmében (továbbiakban mint „Ptk.“), fogyasztói státuszban fellépő lehetséges vásárlói részére, akik Társasággal szembeni cselekvése áru házhoz szállítása és esetleges vásárló általi telepítése tárgyában adásvételi szerződés megkötésére irányul, a Ptk. 1811. §-a és az azt követő rendelkezések értelmében, jelen felvilágosítást adja közre (továbbiakban mint „Felvilágosítás“). 

  

Fogalmak definíciói: 

-Fogyasztói szerződés – olyan jellegű szerződés, amelynek egyik szerződő fele a fogyasztó, másik szerződő fele pedig a vállalkozó.  

-Fogyasztó – a Ptk. 419. §-a értelmében olyan egyén, aki saját vállalkozói tevékenységének keretén, vagy saját munkaviszonyi beosztásának teljesítésén kívül vállalkozóval szerződést köt, illetve azzal szemben egyéb módon lép fel.  

-Vállalkozó – a Ptk. 420. § értelmében olyan egyén, aki saját számlájára és felelősségére iparengedély alapján, vagy hasonló jelleggel, rendszeres önálló kereseti tevékenységet folytat nyereség elérésének céljából. A fogyasztó védelmének érdekében, valamint a Ptk. 1963. §-ának alkalmazásában, vállalkozónak tekintendő minden olyan egyén is, aki saját kereskedelmi, gyártási, vagy hasonló tevékenységével, illetve önálló kereseti tevékenységének folytatásával kapcsolatos szerződést köt, illetőleg olyan személy, aki vállalkozó nevében vagy annak számlájára tevékenykedik. 

-Vásárló – jelen Felvilágosítás alkalmazásában olyan fogyasztó, aki a Társasággal adásvételi szerződést köt. 

-Áru – jelen Felvilágosítás alkalmazásában az adásvételi szerződés tárgya. 

Amennyiben a Társaság és a vásárló között olyan adásvételi szerződés jön létre, amelynek jelen Felvilágosítástól eltérő rendelkezések fogják részét képezni, azesetben az adásvételi szerződésben szereplő rendelkezések részesítendők előnyben. 

  

I. Az áru megjelölése, alapvető tulajdonságainak jellemzése 

1. Az árucikkek megjelölése és alapvető tulajdonságaik jellemzése a Társaság www.woolville.hu honlapjának „Termékek“ pontja alatt található, minden egyes árucikkhez külön-külön, esetleg egy hivatkozás formájában – ami egy további honlapra átirányító link (gyártó, szállító stb.). A szerződés eltérő módon történő megkötése esetén (pl. e-mail levélváltással), az áru megjelölése és alapvető tulajdonságainak jellemzése a Társaság vásárló részére még a szerződés megkötését megelőzően átadott kínálatába van beágyazva (pl. e-mail címére megküldéssel). 

  

II. Az áru vételára, illetve annak mindennemű adóval, illetékkel és hasonló pénzbeli törlesztéssel együtt való kiszámításának módja 

1. Az áru vételára az aktuálisan érvényes árlistán feltüntetett árnak felel meg. Az árlista a Társaságtól lekérhető.  

2. A Társaság fenntartja a jogot az árak adásvételi szerződés megkötését megelőző módosítására, éspedig az árfolyamok változása, az infláció éles fokozódása vagy az áru gyártói, illetve egyéb szállítói szállítási feltételeinek lényegesebb módosítása alapján, éspedig az adásvételi szerződés megkötését megelőzően bármikor. Továbbá, az áru vételára módosulhat a vásárló eltérő minőségre vagy árumennyiségre irányuló követelményei szerint is. Az áru vételárán bekövetkezett esetleges módosításokról a Társaság köteles az adásvételi szerződés megkötését megelőzően tájékoztatni a vásárlót. 

3. Az áruk ára mindig végleges, az adott országban érvényes fizetőeszközében, az ÁFA-val együtt. Az áru ára nem tartalmazza a szállítási díjat vagy az esetleges utánvét költséget, amely a vásárlás utolsó lépésében jelenik meg a kosárban. Az áruk ára nem tartalmazza továbbá a garanciális igényekkel kapcsolatos költségeket. Ezek a további költségek a szerződés megkötése után kerülnek hozzáadásra az áru árához. 

4. A vállalat fenntartja a jogot, hogy a vásárlóknak úgynevezett felárakat ajánljon fel. Az áruk megrendelésekor (akár bizonyos termékekre, akár az összes termékre vonatkozóan) a Vállalat jogosult a kosárban egy úgynevezett checkbox hozzáadására, amelyen keresztül a Vállalat a Vásárlónak további opciókat kínál a megrendelt árukkal kapcsolatban (pl. ökocsomagolás, szállítmány biztosítása, meghosszabbított visszaküldési határidő stb.). Ha a Vásárló a kiegészítő szolgáltatás megrendelésében érdekelt, akkor a checkbox -ban be kell jelölnie, amely checkbox bejelölésével a Vásárlónak az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát ki kell terjesztenie a kiegészítő szolgáltatásra, minden esetben plusz költséggel, amelynek összegét a Vállalkozó köteles a checkbox -ban jól láthatóan feltüntetni. 

  

III. Törlesztési lehetőségek, megfizetések, a szállítás vagy teljesítés módja 

1. Az áru vételárát vásárló a következő módok valamelyikével törlesztheti a Társaság felé: 
- készpénzben a Társaság üzemhelyén, cím: Přímá 671, Zlín 760 01, Cseh Köztársaság, 
- készpénzben utánvéttel, a vásárló rendelésén, vagy a szállító által megadott helyen,  
- készpénzmentes banki utalással a Társaság Česká spořitelna, a.s. pénzügyi intézetnél vezetett (4277589389 / 0800 számú) bankszámlájára: IBAN: CZ25 0800 0000 0042 7758 9389; BIC/SWIFT: GIBACZPXXXX 
- készpénzmentesen bankkártyával. 

2. E-mailben rendelt áru esetén, a vásárló a kötelező érvénnyel bíró megkeresés megküldését, vagy az adásvételi szerződés megkötését megelőzően megválasztja a törlesztés módját. 

3. Áruértékesítési kötelezettségeit a Társaság üzemhelyének címén teljesíti: Přímá 671, Zlín 760 01, Cseh Köztársaság, ahol a vásárló a megvásárolt árut személyesen átveheti annak nyitvatartási idejében: hétfőtől szombatig 9:00 és 19:00 óra között, ill. a vásárlóval előzetesen egyeztetett címen. A megvásárolt áru a vásárlóval történt megegyezést követően elszállítható csomagküldő szolgáltatók kihasználásával is, a vásárló költségein és által megadott helyre. 

4. A törlesztés módját és a szállítás vagy teljesítés mikéntjét vásárló személyesen választja meg, azzal, hogy a Társaság beleegyezése nélkül a megválasztott mód utólagos megváltoztatása kizárt.  

5. Az áru vételárával együtt a vásárló köteles megtéríteni a Társaságnak a csomagolással és kiszállítással járó költségeket is, a Társaság aktuálisan érvényes árajánlatában szereplő összegnek megfelelően.  

  

IV. Kiszállítással járó költségek, és amennyiben ezeket a költségeket nem lehetséges előre megadni, kikötés, hogy azok utólagosan kerülhetnek felszámításra 

1. A Társaság webüzletében megrendelt áru kiszállításával járó költségek az áru rendelés keretén belül történő egyes szállítási módjainál szerepelnek.  A költségek aszerint kerülnek felszámításra a vásárló felé, hogy az áru milyen szállítási módját választja meg. Adásvételi szerződés megkötése esetén a vásárló eltérő szállítási módot és azzal járó költségeket is megválaszthat (pl. e-mailben). A szállítási mód megválasztásával a vásárló egyben egyetért az azzal járó költségek összegével is, amit az áru házhoz szállítása fejében köteles megtéríteni. A Bari családban regisztrált vásárlónak joga van 30 napon belül elállni a szerződéstől. 

2. Amennyiben a költségek összege nem adható meg előre, a Ptk. 1811. § (2) bek. e) pontja értelmében a Társaság ezeket a költségeket jogosult utólagosan felszámítani. 

  

V. Hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok, garanciás jogosultságok, egyéb előfeltételek a jogok érvényesítéséhez 

A. Általános rendelkezések 
1. Jelen V. cikkely a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok érvényesítésekor foganatosított, Társaságon belüli eljárás menetét, az érvényesítés feltételeit, a szerződéstől való elállás feltételeit, valamint az áru reklamálásával kapcsolatos további idevágó kérdéseket tárgyalja, amennyiben a szerződés hivatkozik a reklamációra.  

2. Jelen Felvilágosítás V. cikkelyében felsorolt feltételek az adásvételi szerződés megkötésének időpontjával kötelező jellegűek úgy a Társaság, úgy a vásárló részére, és mindkét fél kötelezettséget vállal a feltételek betartását illetően. Adásvételi szerződés megkötésével és az áru átvételével a vásárló igazolja, hogy a feltételekkel megismerkedett és egyben azok hangzásával, valamint a Társaság garanciás feltételeivel egyetért, és egyben kötelezettséget vállal a reklamáció elintézéséhez Társasággal való elengedhetetlen együttműködést illetően. Ellenkező esetben, az áru reklamálásának határidejei szükségszerűen meghosszabbodnak azzal az időszakkal, amelyen belül nem került sor együttműködésre.  

3. A reklamáció tárgya alatt jelen Felvilágosítás keretén belül a megkötött adásvételi szerződés szerinti áru értendő. 

B. Áru átvétele 
1. A vásárló köteles az árut átvételkor kellő gondossággal megvizsgálni. Ha a vásárló hibát fedez fel az áruban, köteles a hibát haladéktalanul reklamálni, amint felfedezte a hibát, vagy amint a hiba nyilvánvalóvá vált. Ha a hiba az átvételtől számított egy éven belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt, kivéve, ha az áru jellege vagy a hiba ezt kizárja. 

C. Áru minősége átvételekor, a Társaság áru hiányaiért való szavatossága 
1. A Ptk. 2095. §-a értelmében, a Társaság az árut a vásárlónak megegyezett mennyiségben, minőségben és kialakításban adja át. Amennyiben a minőség és a kialakítás nem volt egyeztetve, a Társaság szerződés által megszabott célnak megfelelő minőségben és kialakításban teljesít; egyébként a szokásos célnak megfelelően. 

2. A Ptk. 2161. § (1) bek. értelmében, a Társaság szavatolja a vásárlónak, hogy az áru nem mutatkozik semmilyen hiba, elsősorban, ha az áru a vásárló általi átvételének időpontjában: 
- olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket a felek az adásvételi szerződésben leszögeztek; amennyiben ez a megegyezés hiányzik, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket a Társaság vagy a gyártó megadott, illetve amelyeket a vásárló az áru jellegét illetőleg elvárt, 
- arra a célra használható, amelyet a Társaság feltüntetett, vagy amelyre az adott jellegű áru szokásosan használatos, 
- minőségben, vagy az egyeztetett mintapéldánnyal illetve mintadarabbal megegyezik, amennyiben a minőség vagy a kialakítás egyeztetett mintapéldány illetve mintadarab alapján került jóváhagyásra, 
- az adásvételi szerződésnek megfelelő mennyiséget, méretet illetve tömeget mutat ki, 
- megfelel a jogrendeleteknek. 

3. Amennyiben a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül mutatkozik meg, úgy tekintendő, hogy az áru már átvételekor hibás volt.  

4. Vásárló a fogyasztási cikken észlelt hibát illető jogosultságát az áru átvételétől számított huszonnégy hónapon belül jogosult érvényesíteni. Amennyiben az árun, annak csomagolásán, az áruhoz csatolt utasításban vagy reklám szövegében az áru egyéb jogrendeletek szerinti eltérő használati időszaka van feltüntetve, azesetben a minőségi garancia rendelkezései az irányadók. Jelen bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak a következőkre: 
- áruhiba miatt leszállított áron értékesített áru esetén, 
- az áru szokásos használatából adódó elhasználódásra, 
- használt áru esetén, az árun a vásárló általi átvételekor már létező, annak használatából vagy elhasználódásából adódó hiba mértékének megfelelően, vagy 
- amennyiben az az áru jellegéből adódik. 

D. Hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok 
1. Amennyiben az áru nem rendelkezik a C. cikkely 1. bek. alatt feltüntetett tulajdonságokkal, vagy ha a Társaság másféle árut szállít ki, hibásnak tekintendő. Hiba gyanánt könyvelendők el az áru használatához csatolt írásbeliségekben előforduló elégtelenségek is. 

2. A Ptk. 2106. §-a értelmében, amennyiben a hibás teljesítés a szerződés komoly megsértésének nyilvánul, a vásárló jogosult: 
a) a hiba jóvátételére, hibátlan új termékre cseréléssel, vagy a hiányosság kipótlásával, 
b) a termékhiba kijavítására, 
c) a vételárból nyújtott méltányos árengedményre, vagy 
d) a szerződéstől való elállásra. 
Vásárló a hiányosság bejelentésével egyidejűleg, vagy a hiányosság bejelentését követően felesleges halogatás nélkül közli a Társasággal, melyik jogosultság mellett döntött. Vásárló választását nem változtathatja meg a Társaság egyetértése nélkül; amennyiben vásárló olyan jellegű hiba helyrehozását igényli, amiről kiderül, hogy az kijavíthatatlan, ez a kikötés nem érvényes. Amennyiben a Társaság hozzámért határidőben nem hozza helyre a hiányosságot, vagy ha a vásárlóval közli, hogy a hibát nem javítja ki, a vásárló a hiányosság helyrehozása helyett méltányos árengedményt követelhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől. Amennyiben a vásárló nem választja meg időben jogosultsága valamelyik formáját, jogait jelen cikkely alább következő bekezdése szerint érvényesítheti. 

3. Amennyiben a hibás teljesítés nem nyilvánul a szerződés komoly megsértésének, a vásárló jogosult a hiányosság helyrehozására, vagy méltányos árengedményre a vételárból. Amíg a vásárló nem érvényesíti árengedményre irányuló jogosultságát a vételárból, vagy a szerződéstől nem áll el, a Társaság kipótolhatja a hiányosságot, vagy orvosolhatja a jogi hibát. Másfajta jellegű hibákat a Társaság saját döntése szerint küszöbölhet ki - javítással, vagy új árucikk kiszállításával; az ehhez meghozott döntés nem válthat ki a vásárló oldalán aránytalan költségeket. Amennyiben a Társaság nem hozza helyre az áruhibát időben, vagy a hiba helyrehozását megtagadja, a vásárló árengedményt követelhet a vételárból, vagy a szerződéstől elállhat. Vásárló választását nem változtathatja meg a Társaság egyetértése nélkül. 

4. Vásárló a szerződéstől nem állhat el, és nem követelheti új áru kiszállítását sem, ha az árut nem lesz képes visszaküldeni olyan állapotban, amilyenben azt kézhez kapta. Ez nem érvényes, ha: 
a) az áruhiba megállapításának céljából végzett vizsgálat következtében az áru állapotában változás történt, 
b) a vásárló az árut már használta még a hiba észlelését megelőzően, 
c) a vásárlónál az áru változatlan állapotban való visszaküldésének lehetetlensége nem saját cselekvéséből vagy hibájából adódott, vagy 
d) a vásárló az árut még a hiba észlelését megelőzően eladta, elfogyasztotta, vagy szokásos használata során azon változtatást eszközölt; ha ez csak részben történt meg, a vásárló a Társaságnak visszaküldi a megmaradt mennyiséget, és a Társaságnak visszatéríti az elhasznált árumennyiségnek megfelelő összeget. 

5. Amennyiben a vásárló nem jelzi vissza az áruhibát időben, nem élhet a szerződéstől való elállás lehetőségével. 

6. Azesetben, ha az áru vásárló általi átvételekor nem rendelkezik a C. cikkely 2. bekezdésében feltüntetett tulajdonságokkal, a vásárló jogosult új hibátlan áru kiszállítására is, amennyiben az annak jellegéből adódóan nem aránytalan. Amennyiben a hiba csak az áru bizonyos részét érinti, a vásárló csak a hibás rész kicserélését igényelheti; ha ez nem lehetséges, az adásvételi szerződéstől elállhat, és követelheti a vételár teljes összegben való visszatérítését. Viszont, ha ez a hiba jellegéből adódóan aránytalan, nevezetesen, ha a hiba felesleges halogatás nélkül helyrehozható, a vásárló jogosult a hiba térítésmentes helyrehozására. Vásárló új áru kiszállítására, illetve a hibás rész kicserélésére irányuló joga fennáll kijavíthatatlan hiba esetén is, amennyiben a hiba - kijavítása utáni időszakban történő - felújulása, vagy nagyobb számú hiba előfordulása miatt az árut nem lehet rendeltetésszerűen használni.  
Ilyen esetben a vásárló jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra is. 

7. Amennyiben a vásárló az adásvételi szerződéstől nem áll el, vagy ha nem érvényesíti sem új hibátlan áru kiszállítására, sem a hibás rész kicserélésére, sem a hiba helyrehozására irányuló jogosultságát, méltányos árengedményt követelhet a vételárból. Méltányos árengedményre a vásárló azesetben is jogosult, ha a Társaság nem képes teljesíteni új hibátlan áru kiszállítását, a hibás rész kicserélését, vagy az áru megjavítását, valamint azesetben is, ha a Társaság nem foganatosít a javítással kapcsolatos intézkedéseket megfelelő időben, vagy ha a helyrehozás a vásárlónak jelentős nehézségeket okozna. 

8. Amennyiben a Társaság által garantált áru hibás, és ha leszállított áron értékesített, vagy használt áruról van szó, a vásárló kicserélésre irányuló jogosultsága helyett méltányos árengedményre jogosult. 

9. Amennyiben a vásárlónak az áru átvételét megelőzően tudomása volt arról, hogy az áru hibás, vagy ha a vásárló a hibát maga okozta, hibás teljesítést illető jog a vásárlót nem illeti meg. 

E. Reklamáció helye és módja 
1. Az Eladó előnyben részesíti, hogy a hibából eredő jogok gyakorlása a céggel szemben elsősorban elektronikus úton történjen, lehetőleg a webáruház honlapján (https://www.woolville.hu/panasz/) elérhető elektronikus űrlapon keresztül, vagy a cég reklamációs címén: Malotova 5656, Zlín 760 0, vagy e-mailben: info@woolville.hu (a továbbiakban bármelyik mód a "reklamáció"). A hibákból eredő jogok gyakorolhatók telefonon a +36 1 5507 944 telefonszámon, valamint személyesen a cég üzleteiben vagy bármely más megfelelő módon. Ha a Vevő reklamációt jelentett be, a Vállalat haladéktalanul írásos visszaigazolást ad ki, amely tartalmazza a reklamációs jog gyakorlásának időpontját, a kifogásolt hiba jellemzőit, valamint a hiba kezelésének módját és a reklamáció időtartamát. 

2. Áru megvásárlásával a vásárló jogosult az adásvételi szerződés, az átadás-átvételi jegyzőkönyv, esetleg a szállítólevél mellékelésével, ill. valamilyen más hitelt érdemlő módon bizonyítani, hogy a reklamált árut a Társaság szállította ki. A reklamáció tárgyát képező hibát egyértelműen, lehetőleg minél pontosabb jellemzéssel szükséges feltüntetni a reklamációs jegyzőkönyvben, nevezetesen ott fel kell jegyezni annak mivoltát és megnyilvánulását. 

F. Reklamáció intézése 

1. A Társaság a reklamációról azonnal, bonyolultabb eseteknél a reklamáció érvényesítésétől számított 3 munkanapon belül döntést hoz. A határidőbe nem számítódik bele a hiba szakértő általi kivizsgálásához szükséges idő.  

2. A vállalat vállalja, hogy a panaszt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 naptári napon belül rendezi. 

3. A Társaság a Vevő hozzájárulásával a fenti határidőket a feltétlenül szükséges ideig meghosszabbíthatja, amennyiben:  

a) a hiba jellege vagy a hiba előfordulásának helye miatt nem lehetséges az indokolt reklamáció elhárításával kapcsolatos valamennyi intézkedés biztonságos elvégzése (a reklamáció helyén más munkálatok előrehaladása, amelyek nem teszik lehetővé a határidő betartását stb.),  

b) vis maior által befolyásolt, előre nem látható körülmények miatt nem lehetséges a panaszkezeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése.  

Ezekben az esetekben, amikor nem lehetséges a panaszkezeléssel kapcsolatos összes szükséges művelet elvégzése, a Társaság nem késik a panaszkezeléssel, és ez az időtartam nem számít bele a fent említett határidőkbe, feltéve, hogy a vásárló beleegyezik a fent említett módszerbe. 

4. A reklamáció intézésének folyamatába beletartozik a vásárló tájékoztatása is a reklamáció kimeneteléről. A Társaság tehát törvényes határidőben (hacsak nem került megegyezésre hosszabb határidő) tájékoztatja a vásárlót a reklamáció intézésének módjáról. Ehhez felhasználhat bármilyen műszaki eszközt és formát (e-mail, telefon, SMS stb.). 

5. A vásárló nem jogosult a Társaság egyetértése nélkül megváltoztatni a reklamáció már megválasztott módját - kivételt képez olyan helyzet, amikor az általa megválasztott intézési mód lefolytatása lehetetlen, vagy túl időigényes. 

  

VI. Vásárló szerződéstől való elállása  

1. Amennyiben az adásvételi szerződés a Társaság üzleti térségein kívül, vagy távúton (pl. internet) keresztül került megkötésre, a vásárló az áru átvételének napjától számított tizennégy napos határidővel jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra. Amennyiben az adásvételi szerződés tárgya több fajta áru kiszállítása, vagy több részszállítás, a szerződéstől való elállás határideje a legutolsó áruküldemény átvételétnek napjától számítódik. Je amennyiben az adásvételi szerződés tárgya áru rendszeresen ismételt kiszállítása, a szerződéstől való elállás határideje az első áruküldemény átvételi napjától számítódik. 

2. A vásárló köteles szerződéstől való elállását a Társaságnak írásban megküldeni (akár a szerződéstől való elálláshoz alkalmas, a www.woolville.hu honlapon elérhető formanyomtatvány kihasználásával), éspedig vagy a Társaság székhelyére címezve, vagy pedig az info@woolville.hu  e-mail címre. 

3. Amennyiben a vásárló jelen cikkely 1. bek. szerint eláll a szerződéstől, halogatás nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon belül visszaküldi vagy átadja a Társaságnak az árufelesleget, amelyet tőle megkapott. 

4. Amennyiben a vásárló jelen cikkely 1. bek. szerint eláll a szerződéstől, köteles a Társaság részére megtéríteni az áru visszaküldésével járó költségeket, és ha az adásvételi szerződés távúton került megkötésre, megtéríteni az áru visszaküldésével járó költségeket, hogyha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza szokásos postaszolgáltatás útján. 

5. Amennyiben a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, a Társaság felesleges halogatás nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállás napjától számított tizennégy napon belül a szállítással járó költségekkel együtt ugyanazon módon visszatéríti részére a teljes pénzösszeget, amelyet tőle a szerződés alapján megkapott. A Társaság a vásárlónak csak akkor téríti vissza a tőle eltérő módon bevételezett pénzeszközöket, ha azzal a vásárló egyetért, és ha azáltal nem merülnek fel oldaláról többletkiadások. Hogyha a vásárló a Társaság által felkínált lehető legolcsóbb áruszállítási módot választotta, a Társaság a legolcsóbb felajánlott áruszállítási mód költségeinek megfelelő összeget téríti vissza a vásárlónak.  

6. Amennyiben a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, a Társaság csak az áru vásárló által megtörtént visszaküldését, vagy az áru Társaság részére megtörtént visszaküldésének bizonyítását követően köteles visszatéríteni a vásárlónak a tőle bevételezett pénzeszközöket.  

7. Vásárló a Társaság felé csak az áru jellegéből és tulajdonságaiból adódó, annak szokásostól eltérően történt kezelése során bekövetkezett leszállított értékéért felelős. 

8. Hogyha a vásárló eláll a Társaság üzlettérségein kívül megkötött adásvételi szerződéstől, az áru a vásárló otthonába a szerződés megkötésének pillanatában volt házhoz szállítva, és az áru jellege nem teszi lehetővé a szokásos postaszolgáltatás útján történő kézbesítést, a Társaság az árut a vásárlótól annak otthonában és saját költségeire veszi át. 

9. Viszont, hogyha az adásvételi szerződés tárgyát az alábbiakban felsoroltak valamelyike képezi, a vásárló jelen cikkely 1. bek. alapján nem állhat el az adásvételi szerződéstől, ha: 
a) a kiszállítandó áru olyan jellegű, amelynek vételára a Társaság akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függő, és ami bekövetkezhet a szerződéstől való elálláshoz megadott határidőn belül, 
b) alkoholtartalmú italok szállításáról van szó, amelyek csak harminc nap elteltével kerülhetnek kiszállításra, és amelyek vételára a vállalkozó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függő, 
c) a vásárló saját kérése szerint testreszabott, illetve saját céljaira szolgáló áru kerül kiszállításra, 
d) gyorsan romlandó, valamint visszavonhatatlanul más áruval összekevert áru kerül kiszállításra, 
e) a vásárló által megadott helyen és annak kérésére javítás, illetve karbantartás lett végrehajtva; ez viszont nem érvényes olyan esetben, amikor megkövetelt javításoktól, illetve megkövetelt pótalkatrészek kiszállításától eltérő utólagos átalakítás történt, 
f) az áru ki lett csomagolva zárt csomagolásából, és higiéniai okokból visszaküldése nem lehetséges, 
g) hang- illetve képfelvételek, vagy számítógépes programok szállításáról van szó, amikor a vásárló az eredeti csomagolást már megbontotta, 
h) újságok, folyóiratok vagy egyéb sajtótermék kézbesítéséről van szó, 
i) digitális tartalom szállításáról van szó, hacsak az nem fizikai adathordozón került kézbesítésre, azzal az előfeltétellel, hogy a teljesítés a vásárló előzetes és kimondott beleegyezése alapján, a szerződéstől való elálláshoz nyújtott időtartam lejárta előtt történt meg, és a Társaság a szerződés megkötését megelőzően tudatta a vásárlóval, hogy ilyen esetekben nem jogosult a szerződéstől való elállásra, 
j) élelmiszerek, italok, illetve hasonló jellegű fogyasztási cikk kerül házhoz szállításra, vagy a vásárló által megadott helyre, 
k) az áru törvény által engedélyezett nyilvános árverés eredményeként került kiszállításra. 

  

VII. Távúton folytatott kapcsolat költségei 

1. Távúton folytatott kapcsolathoz a Társaság nem számít fel a vásárló felé semmilyen. Viszont, a vásárlónak felszámíthatók a távúton folytatott kapcsolat költségei a kapcsolatot biztosító szolgáltató díjszabása szerint. 

  

VIII. Tájékoztatás a fogyasztói viták perenkívüli rendezéséről, tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról 

1. Azesetben, ha a vásárló és a Társaság között az adásvételi szerződéssel kapcsolatban vita merül fel, amelyet nem sikerül közös megállapodás alapján rendezni, a vásárló a fogyasztói viták perenkívüli rendezésével foglalkozó intézménynél – ami ezesetben a területileg illetékes Cseh Kereskedelmi Ügyelet Központi Felügyelősége, ADR osztály (cím: Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, Cseh Köztársaság, e-mail: adr@coi.cz, honlap: www.adr.coi.cz), amely egyben államfelügyeleti szerv gyanánt működik – indítványozhatja a vita perenkívül történő lefolytatását. A viták rendezéséhez a vásárló ezen kívül használhatja az Európai Bizottság által a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ linken kialakított online felületet is. 

2. A Társaság jogosult az adásvételi szerződés létrejöttéhez, fennállásához és megszűnéséhez a vásárló által megadott személyes adatok feldolgozására. Az adásvételi szerződés céljait illetően, a vásárló személyes adatainak feldolgozása elsősorban a vásárló személyes adatainak egybegyűjtését, használatát, elmentését, adathordozóra történő biztonsági mentését, bővítését illetve módosításait, zárolását, felszámolását jelenti. Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) értelmében (továbbiakban: „GDPR rendelet“), a vásárló személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos, az adásvételi szerződés teljesítése, a szerződéssel kapcsolatos tárgyalások lebonyolítása, valamint közérdekű feladatkör betöltése céljából a vásárló felé történő tájékoztatási kötelességét a Társaság külön dokumentumban tárgyalja, amely a vásárló részére a linken érhető el. A vásárló az adásvételi szerződés megkötését megelőzően megismerkedett a tájékoztatás tartalmával (Személyes adatok védelmének és feldolgozásának szabályzata). 

  

IX. Szerződés távúton történő megkötésével kapcsolatos tájékoztatás 

1. A Társaság tájékoztatja a fogyasztót, hogy a megkötött adásvételi szerződés a Társaság székhelyén kerül letételre. Ahhoz, hogy a megkötött adásvételi szerződés tartalmával a fogyasztó megismerkedhessen, szükséges, hogy a Társaságnál először kérelmezze a szerződéshez való hozzáférését, éspedig írásban, a Társaság székhelyének postacímére, vagy a Társaság info@woolville.hu e-mail címére megküldött beadvánnyal. 

2. Gyakorlatilag, az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges lépések a következők: 
- A vásárló a www.woolville.hu honlap „Termékek“ pontja alatt megválasztott konkrét árunál kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, megadva elérhetőségi adatait, továbbá egy rövid hírt azzal kapcsolatban, hogy érdeklődik az adott áru iránt, majd megkeresését elküldi a „Mehet“ gombra kattintva. 
- Értékesítő a vásárló által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címre küldött válaszában az adott árura árajánlatot tesz. 
- A vásárló e-mailben visszaigazolja Értékesítőnek, hogy az ajánlatot elfogadja. 

3. Adásvételi szerződés köthető írásos formában, esetleg telefonon keresztül is, amikor a felek megbeszélik a szerződés valamennyi lényeges pontját. 

4. Rendelés megküldését megelőzően az adatokban bekövetkezett hibák megállapíthatók az info@woolville.hu e-mail címre történő rákérdezéssel, azzal, hogy a hibákat a rendelés megküldését követő hét (7) napon belül lehetséges kijavítani. 

5. A Ptk. 1826. § (1) bek. e) pontja rendelkezéseinek értelmében, a Társaságot nem kötelezi a vásárlóhoz semmilyen magatartási kódex. 
 

Reklamációs rendszabályzat

CJSZ: 039 22 391 
ASZ: CZ03922391 
székhelye: Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Cseh Köztársaság 
Brünn Kerületi Bírósága által nyilvántartott Egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában C szakasz, 87406. tétel alatt vezetve 
  

  

I. cikkely 
Általános rendelkezések 

1. A Czech Wool company s.r.o. (CJSZ: 039 22 391, ASZ: (CZ03922391), székhelye: Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Cseh Köztársaság (továbbiakban: „Értékesítő“ vagy „Czech Wool company“) társaság jelen Reklamációs rendszabályzata (továbbiakban: „Reklamációs rendszabályzat“) a hibás teljesítésből adódó jogok érvényesítésének folyamatát, érvényesítésük feltételeit, a szerződéstől való elállás feltételeit, valamint az áru reklamációjával kapcsolatos egyéb kérdéseket tárgyalja, amennyiben azokra a (2024.03.01) naphoz érvényes, az adásvételi szerződés (továbbiakban: „Szerződés“) oszthatatlan részét képező Általános üzleti feltételek (továbbiakban: „ÁÜF“) hivatkoznak. A Reklamációs rendszabályzat a polgári törvénykönyvről szóló 89/2012 sz. Tt. 2079. §-ának rendelkezéseivel összhangban, későbbiek folyamán módosított törvények hangzásának értelmében került kidolgozásra, és vásárló által a www.woolville.hu weboldalon található internetes üzletben (továbbiakban: „webüzlet“) megkötött adásvételi szerződés keretén belül megvásárolt és szabályszerűen reklamált valamennyi termékre, illetve árucikkre vonatkozik. 

2. Jelen Reklamációs rendszabályzat az Értékesítővel fogyasztó vásárló státuszú viszonyon belül szereplő vásárlók hibás teljesítésből adódó, az ÁÜF-ben meghatározott jogait és kötelességeit szabályozza. Olyan vásárló, aki egyben fogyasztó is, és aki egyben megfelel az ÁÜF 1.1. és 1.2. cikkelyében meghatározottaknak, a továbbiakban „vásárló“ megnevezés alatt szerepel. 

3. Jelen Reklamációs rendszabályzat a Szerződés megkötésének pillanatával kötelező jelleggel bír úgy Értékesítő, úgy a vásárló számára, és mindkét fél kötelezettséget vállal magát ahhoz tartani. Szerződés megkötésével és elfogadásával a vásárló igazolja, hogy a Reklamációs rendszabályzattal kellőképpen megismerkedett, és egyben egyetért jelen Reklamációs rendszabályzat tartalmával, Értékesítő garanciafeltételeivel, valamint a reklamáció intézésének folyamán kötelezettséget vállal az Értékesítővel való elengedhetetlen együttműködésre. 

4. Jelen Reklamációs rendszabályzat alkalmazásában, a reklamáció tárgya alatt a megkötött Szerződés tárgyát képező áru (továbbiakban: „Áru“) értendő. 

  

II. cikkely 
Áru átvétele 

1. A vásárló köteles az árut átvételkor kellő gondossággal megvizsgálni. Ha a vásárló hibát fedez fel az áruban, köteles a hibát haladéktalanul reklamálni, amint felfedezte a hibát, vagy amint a hiba nyilvánvalóvá vált. Ha a hiba az átvételtől számított egy éven belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt, kivéve, ha az áru jellege vagy a hiba ezt kizárja.

 
  

III. cikkely 
Minőség átvételkor, Értékesítő hibákat illető felelőssége 

1. Értékesítő felel a vásárló felé, hogy az áru nem hibás.  

2. Az áru nem hibás, nevezetesen, ha az áru a vásárló általi átvételének idején: 
a) olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek a Szerződésben megegyeztek; amennyiben ilyen megegyezés nem jött létre, azesetben olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket Értékesítő vagy a gyártó jellemzett, vagy amelyeket a vásárló a vásárlás tárgyának jellegére való tekintettel elvárt, 
b) arra a célra használható, amelyiket használatához Értékesítő megadott, vagy amelyikre az ilyen jellegű áru általában használatos, 
c) megfelelő minőségű, vagy megfelel az egyeztetett mintának, illetve mintadarabnak, amennyiben a minőség, illetve a kialakítás egyeztetett minta, illetve mintadarab alapján volt meghatározva, 
d) a Szerződés szerinti mennyiséget, méretet vagy tömeget mutatja ki, és 
e) megfelel a jogrendeleteknek. 

3. Amennyiben az átvett áru hiányosságokat mutat ki, áruhibákról van szó, amelyekért Értékesítő felel. Ilyenkor a vásárló érvényesítheti hibákat illető törvényes jogait Értékesítővel szemben. 

4. Vásárló érvényesítését legkésőbb az Áru átvételétől számított huszonnégy (24) hónapon belül teheti meg Értékesítőnél (továbbiakban: „jótállási idő“), saját választása szerint jogosult a hiba térítésmentes kijavítására, vagy pedig árengedményt követelhet az áru vételárából. Ha a hiba jellegéből adódóan az aránytalan (nevezetesen, ha a hiba nem javítható ki felesleges halogatás nélkül), érvényesítheti hibátlan új árucikk, illetve - amennyiben a hiba csak egy alkotórészen mutatkozik - hibátlan új alkotórész kiszállítását. Amennyiben az áru megjavítására vagy kicserélésére nincs lehetőség, a szerződéstől való elállás értelmében a vásárló követelheti a vételár visszatérítését teljes összegben. 

5. Amennyiben a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánul meg, úgy tekintendő, hogy az Áru már átvételekor hibás volt. 

6. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a vásárlónak tudomása volt még az átvétel előtt az áruhibáról, vagy azt saját maga okozta, Értékesítő nem köteles vásárló hibákat illető jogából fakadó követelményének eleget tenni. Továbbá, a vásárló tudatosítja, hogy Értékesítő nem felel olyan hibákért, amelyek az áru szokásos elhasználódásából, vagy a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából keletkeztek. 

7. Azesetben, ha az Áru átvételekor hibás, ha a hiba jellegéből adódóan az aránytalan, a vásárló jogosult hibátlan új Áru kiszállítására is. Amennyiben a hiba csak az Áru egy alkotórészén mutatkozik, a vásárló csak a hibás alkotórész kicserélését követelheti; amennyiben erre nincs lehetőség, elállhat a Szerződéstől és követelheti a vételár visszatérítését teljes összegben. Ha a hiba jellegéből adódóan az aránytalan, nevezetesen, ha a hiba felesleges halogatás nélkül kijavítható, a vásárló jogosult a hiba térítésmentes kijavítására. Új Áru kiszállítására, vagy alkotórész kicserélésére jogosult kijavítható hiba esetén is, amennyiben a javítást követően az Áru a hiba ismételt előfordulása, vagy több hiba miatt a vásárló által nem használható rendeltetésszerűen, ilyen esetben a vásárló jogosult a Szerződéstől való elállásra is. 

8. Amennyiben a vásárló a Szerződéstől nem áll el, vagy nem érvényesíti jogosultságát hibátlan új Áru kiszállítására, alkotórészének kicserélésére, vagy kijavítására, méltányos árengedményt követelhet a vételárból. Vásárló méltányos árengedményre jogosult azesetben is, amikor Értékesítő nem tud számára kiszállítani hibátlan új Árut, kicserélni alkotórészét, vagy kijavítani az áruhibát, valamint azesetben is, amikor Értékesítő nem intézkedik orvoslásról megfelelő időben, vagy ha a foganatosított orvoslás a fogyasztónak jelentős nehézségeket okozna. 

  

IV. cikkely 
A reklamáció helye és módja 

1. A reklamációt a vásárló köteles írásban érvényesíteni, éspedig nevezetesen a társaság honlapján (www.woolville.hu) található űrlapon, vagy a társaság reklamációk intézéséhez és az áru cseréjéhez használatos postacímére: Malotova 123, Zlín 760 01, Cseh Köztársaság, vagy e-mailben: info@woolville.hu. 

2. Áru megvételével a vásárló jogosult Szerződés vagy számla felmutatásával, ill. egyéb hiteles módon bizonyítani, amelyekkel bizonyítást nyer, miszerint a reklamált Áru eladásra került Értékesítő által. A reklamáció tárgyát képező hibát egyöntetűen és minél pontosabban szükséges jellemezni, nevezetesen a hiba leírásával és megnyilvánulásának megadásával. Vásárló és Értékesítő tudatosítják, hogy a hibákat illető jogok érvényesítésekor nem lesz kiállítva reklamációs jegyzőkönyv, hanem ahelyett a vásárló vagy kitölti a (https://www.woolville.hu/betoltesi-sorrend/returns/) linken megtalálható online űrlapot, vagy pedig ahhoz az Áru és a hibák jellemzését tartalmazó más írásos átirat fog szolgálni. 

3. Amennyiben a vásárló reklamációt érvényesít, Értékesítő írásban haladéktalanul kiállít számára egy igazolást, amelyben szerepel, milyen naphoz volt a reklamációt illető jogosultság érvényesítve, továbbá a felrótt hiba jellemzése, valamint intézési módja. 

  

V. cikkely 
A reklamáció érvényesítési határidejei  

1. Fogyasztó vásárló az Áru átvételétől számított 24 hónapos jótállási időn belül jogosult a vásárlás tárgyán észlelt hibákat illető jogai érvényesítésére. Használt Áru esetén a hibákat illető jogok érvényesítéséhez kiszabott határidő megrövidíthető 12 hónapra – a határidő ilyen jellegű megrövidítését Értékesítő feltünteti a hibás teljesítésből adódó kötelességek bizonyítványán, vagy a pénztári bizonylaton. 

2. Reklamáció vásárlás tárgya alkotórészeinek kicserélésével történő intézése esetén nem számítódik új határidő – ilyenkor minden esetben a határidő a vásárlás tárgyának vásárló általi eredetileg megtörtént átvételi idejéhez számítódik. 

  

VI. cikkely 
Hibás teljesítésből adódó jogok 

1. A III. cikk rendelkezései csak akkor alkalmazandók, ha: 

a) az áru olyan hibával rendelkezik, amelyért alacsonyabb ár volt felszámolva, 

b) az áru a szokásos használatból eredő elhasználódásnak van kitéve, 

c) ha az áru hibáját a Vevő vagy az árut vele együtt használó személyek tevékenysége okozta, 

d) az áru használt áru, és a használat vagy az elhasználódás mértékének megfelelő mértékű hiba van rajta. 

2. Értékesítő felel az árun a jótállási idő fennállása alatt (illetőleg az áru csomagolásán, vagy annak hirdetésében garantált felhasználhatósági időszakon belül) keletkezett hibákért. Az áruhibákat felosztjuk aszerint, hogy a Szerződés lényeges vagy lényegtelen megszegését okozzák-e, amikoris a Szerződés lényeges megszegésének az olyan megszegés tekintendő, amikor a Szerződést megszegő fél már a Szerződés megkötésekor tudta, illetve kellett hogy tudja, miszerint a másik fél ennek a megszegésnek a tudatában nem kötött volna Szerződést. 

3. Amennyiben az Árun olyan jellegű hiba mutatkozik, ami a Szerződés lényeges megszegését okozza, a vásárló jogosult követelni: 
a) a hiba orvoslását, hibátlan új árucikk kiszállításával, vagy a hiányzó rész megküldésével; 
b) a hiba térítésmentes orvoslását, javítássa; 
c) méltányos árengedményt a vételárból; vagy 
d) a vételár visszatérítését, a szerződéstől való elállás alapján. 

4. Vásárló a hiba bejelentésekor, vagy a hiba bejelentését követően felesleges halogatás nélkül közli Értékesítővel, melyik jogosultságával kíván élni. A megválasztott jogosultsági formát a vásárló nem változtathatja meg Értékesítő beleegyezése nélkül; ez nem érvényes, amennyiben a vásárló olyan jellegű hiba kijavítását kérte, ami javíthatatlannak bizonyult. Amennyiben Értékesítő nem orvosolja a hibákat elfogadható határidőn belül, vagy ha közli a vásárlóval, hogy a hibákat nem orvosolja, a vásárló a hiba orvoslása helyett méltányos árengedményt követelhet a vételárból, vagy a Szerződéstől elállhat.  

5. Amennyiben a hibás teljesítés a Szerződés lényegtelen megszegését okozza, a vásárló jogosult követelni: 
a) a hiba orvoslását, vagy 
b) méltányos árengedményt a vételárból.  
Mindaddig, amíg a vásárló nem érvényesíti a vételárból való árengedményt illető jogát, Értékesítő kiszállíthatja azt, ami hiányzik, vagy orvosolhatja a jogi hibát. Egyéb hibákat Értékesítő saját választása szerint orvosolhat - az Áru megjavításának, vagy új Áru kiszállításának formájában; a választás nem okozhat a vásárló oldalán aránytalan költségeket. Amennyiben Értékesítő nem orvosolja az áruhibát időben, vagy ha az áruhiba orvoslását elutasítja, a fogyasztó vásárló árengedményt követelhet a vételárból, vagy a Szerződéstől elállhat. Vásárló a választását nem változtathatja meg Értékesítő beleegyezése nélkül. 

6. Vásárló nem érvényesítheti a Szerződéstől való elállást illető jogosultságát azesetben, ha az árucikk hibáját nem jelentette be időben. Vásárló a Szerződéstől nem állhat el, és nem követelheti új Áru kiszállítását sem, ha az Árut nem képes visszaküldeni olyan állapotban, amilyenben megkapta. A rendelkezés második mondata nem érvényes, amennyiben: 
a) az áruhiba megállapításának céljából végzett átvizsgálás során eltérő állapot került megállapításra, 
b) a vásárló az Árut használta még a hiba felfedezését megelőzően, 
c) a vásárló az Áru változatlan állapotban történő visszaküldésének lehetetlenségét nem magatartásával vagy figyelmetlenségével okozta. 

7.Azesetben, ha az áruhiba új Áru vásárlónak történő kiszállításával lett orvosolva, a vásárló köteles Értékesítőnek visszaküldeni az eredetileg kiszállított árucikket, éspedig Értékesítő költségein.   

8. A hibás teljesítésből adódó jog nem illeti meg a vásárlót, amennyiben a vásárlónak a vásárlás tárgya hibájáról tudomása volt, és/vagy ha az áruhibát saját maga idézte elő az Értékesítő által megadott eljárás és/vagy kötelező jellegű ajánlások megszegésével, és/vagy ha az Árun a vásárló módosításokat hajtott végre, illetve, ha azt megkárosította. Továbbá, vásárló hibás teljesítésből adódó jogát nem érvényesítheti, amennyiben: 
a) az áruhiba az átvétel időpontjában létezik, és erre a hibára árengedmény lett egyeztetve a vételárból, vagy ha az Áru használt állapotban lett megvásárolva, 
b) a hiba az Áru szakavatatlan és/vagy helytelen telepítéséből, kezeléséből, használatából, karbantartásából, használatából, illetve a gondosság figyelmen kívül hagyásából származik, 
c) az áruhiba szokásos használat során beálló elhasználódásból adódik, vagy ha az a vásárlás tárgyának jellegéből ered, 
d) használt Áruról van szó, és a hiba arányos a használat, illetve az elhasználódás mértékével, amivel az Áru már a vásárló általi átvétel időpontjában rendelkezett, 
e) az Árun mechanikus sérülés van, 
f) az Áru túlzott igénybevételnek, vagy helytelen használatnak köszönhetően hibásodott meg,  
g) olyan áruhibáról van szó, ami már előzőekben fel volt róva, hogyha arra méltányos árengedmény lett nyújtva az illető Áru vételárából. 

 
  

VII. cikkely 
Reklamáció intézése 

1. Értékesítő vagy az általa felhatalmazott dolgozó azonnal dönt a reklamációról, összetettebb esetekben a reklamáció érvényesítésétől számított három (3) munkanapon belül. A határidőbe nem számítódik bele a hiba szakértő általi felülvizsgálatához szükséges idő.  

2. Az Eladó köteles a panaszt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított harminc (30) naptári napon belül rendezni. Ha az Eladó szükségesnek tartja, az Eladó jogosult a reklamáció benyújtását követően felkérni a Vevőt, hogy működjön közre az áru Eladóhoz történő visszaszállításában. Az az időtartam, amely alatt a Vevő elmulasztja az együttműködést, nem számít bele a reklamáció rendezésének határidejébe. 

3. Az előző bekezdés nem zárja ki Értékesítő aziránti lehetőségét, miszerint konkrét esetben egyedileg megegyezhet a vásárlóval a reklamáció intézéséhez szükséges határidő meghosszabbításáról.  

4. A reklamáció intézése többek közt magába foglalja a vásárló értesítését a reklamáció végeredményéről. Amennyiben nem került megegyezésre hosszabb határidő, Értékesítő tehát törvényesé határidőn belül értesíti a fogyasztó vásárlót a reklamáció intézésének módjáról. Ehhez felhasználhat bármilyen műszaki eszközt, illetve módszert (e-mail, telefon, SMS stb.). 

5. A reklamáció eredménytelen intézési idejének leteltével a vásárló ugyanazon jogokkal rendelkezik, mint olyan esetben, amikor javíthatatlan hibától van szó. 

6. A vásárló nem jogosult Értékesítő beleegyezése nélkül megváltoztatni a reklamáció már egyszer megválasztott intézési módját. Kivételt képez olyan helyzet, amikor az általa megválasztott intézési mód végrehajtása lehetetlen, vagy időben nem hajtható végre. 

  

VIII. cikkely 
Záró rendelkezések 

1. A Szerződés és a Reklamációs rendszabályzat rendelkezései között adódó ellentmondás esetén, a Szerződés szerinti hangzás tekintendő irányadónak. 

2. A Reklamációs rendszabályzatban nem tárgyalt kérdéseket illetően a 89/2012 sz., a polgári törvénykönyvről szóló, későbbiek folyamán módosított törvénytári törvények hangzásának értelmében (továbbiakban: „Ptk.“) szükséges eljárni. 

3. A Ptk. 1820. §-ának (1) bek. j) pontja, valamint a fogyasztók védelméről szóló 634/1992 Tt. 14. §-a és 20e. §-a értelmében, Értékesítő kijelenti, hogy a fogyasztó vásárló jogosult Szerződésből adódó fogyasztói per perenkívüli tisztázására. A fogyasztói jogviták perenkívüli eldöntésére a területileg illetékes Cseh Kereskedelmi Ügyelet (www.coi.cz) jogosult, amely intézmény feladatköre a fogyasztók perenkívüli felfolyamodásainak elbírálása, a kapcsolatos törvényrendeletekben leszögezett módon és feltételekkel. 

4. Jelen Reklamációs rendszabályzat (2024.03.01) napon lépett érvénybe és hatályba. A hatályos jogrendeletek értelmében, Értékesítő fenntartja a jogot jelen Reklamációs rendszabályzat módosítására. 

  

Zlín, 2024.03.01 napon 
A Czech Wool company s.r.o. társaság ügyvezetője

Kérdése van? Írjon nekünk -
info@woolville.hu

Színváltozatok

Válasszon méretet

Bééé, Szeder vagyok,

nem szívesen zavarok, de szükségem van az Ön patájára arra, hogy feljegyezhessem mi az, ami tetszik önnek a Bariholmik honlapon. Csak így tudom biztosítani a megérdemelt gondoskodást. A saját patámra megígérhetem, hogy minden, amit megtudok, nálam teljes biztonságban marad.

Beállítások

Bééé, gondoskodok az elégedettségedről. Tudassa velem, milyen sütikkel tudok dolgozni, és ne feledje, hogy a beállítások módosítása csak az Ön által használt böngészőre lesz érvényes. A honlap láblécében bármikor könnyedén megváltoztathatja beállításait.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat tárol a Bariholmik, itt talál további információkat.

A technikai sütik a weboldal és az általa kínált funkciók megfelelő működéséhez szükségesek.

Lehetővé teszik, hogy az Ön preferenciái alapján bolyhos ajánlatot mutassak önnek. Továbbá arról is gondoskodnak, hogy csak azt mutassam meg az interneten, ami igazán érdekli Önt.

Segítenek megtalálni a hibákat és mérni a honlap teljesítményét. Nekik köszönhetően biztosíthatom, hogy Ön mindig elégedett legyen a vásárlással a Bariholmik honlapon.

Ezek a sütik fééérgetegesek. A weboldalon kívül közösségi és hirdetési hálózatokon is találkozhatok Önnel, ahol gondoskodom arról, hogy a hirdetések érdekesek legyenek az Ön számára.