🛍️ 20% kedvezmény mindenre | 20% kedvezmény mindenre | 20% kedvezmény mindenre 🛍️

Helyi és fenntartható gyártás

Ingyenes szállítás 31.990 Ft -tól

Akár 60 nap a visszaküldésre

Telefonos rendelés

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK SZABÁLYAI

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Jelen Személyes adatok védelmének és feldolgozásának szabályai (továbbiakban: „Szabályok“) azt tárgyalják, valós személyek mint kliensek, ill. valós személyekkel együttműködő és azokat képviselő egyéb kliensek (továbbiakban: „Adatalany“) milyen személyes adatai kerülnek feldolgozásra a Czech Wool company s.r.o. társaság által végzett tevékenységen belül (székhelye: Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Cseh Köztársaság, CJSZ: 039 22 391, Brünn Kerületi Bírósága által nyilvántartott Egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában C szakasz, 87406. tétel alatt vezetve) (továbbiakban: „Kezelő“).

Jelen Szabályok meghatározzák a szolgáltatásainkat felhasználó alanyok általunk begyűjtésre illetve feldolgozásra kerülő személyes adatainak jellegét, valamint az Ön személyes adatai használatának, továbbadásának és védelmének módját. Ugyanitt megtalálhatók az Ön személyes adataival kapcsolatban rendelkezésre álló lehetőségek magyarázatai is, és hogy miképpen lehet velünk kapcsolatba lépni. Tehát ezennel tájékoztatjuk Önt az Ön személyes adatai feldolgozásáról, valamint az Ön jogairól, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 12. cikkelye alapján (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR“).

Személyes adatok alatt értendő minden azonosított vagy azonosítatlan valós személyt jellemző információ; azonosított valós személy alatt értendő olyan létező egyén, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, elsősorban egy adott azonosító adatra (például név, cégjegyzékszám, helyrajzi adat, hálózati azonosító), vagy a létező egyén egy illetve több fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi jellemzőjére hivatkozva.

 

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÓI ÉS BEFOGADÓI

Kezelő jogosult a személyes adatok továbbadására olyan alanyok felé, akikkel szerződést kötött a személyes adatok feldolgozásának tárgyában és akik Kezelő részére, mint annak feldolgozói, a személyes adatok feldolgozását fogják végezni. Fentebb leírtak alapján, Kezelő jogosult Adatalany személyes adatainak továbbadására alábbi alanyok, ill. alanycsoportok felé:
- az a szerződéses szállító, akit a vásárló a rendelőlapon megjelölt az áru kiszállításához; a konkrét szállítók a következők: 
 - Packeta Hungary Kft., Tax number: 25140550241
 - Magyar Posta Zrt., Tax number: 10901232-2-44
 - General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., CJSZ: 260 87 961; 
 - United Parcel Service Czech Republic s.r.o., CJSZ: 256 84 094

- a www.arukereso.hu értékelő portál üzemeltetője (Online Comparison Shopping Kft., 01-09-186759), éspedig vásárlás Kezelőnél történt megvalósulása esetén, a szóban forgó vásárlásra kihatással lévő Általános üzleti feltételekben kitűzött feltételeknek megfelelően, 

- bankkártya kibocsájtója, éspedig vásárlás Kezelőnél történt megvalósulása esetén, amikor az áru vételára bankkártyás törlesztéssel került kifizetésre. 

Továbbá, Kezelő jogosult az információs rendszerek kezelésével és marketing szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok továbbadására, éspedig az alábbi befogadók felé: 
wpj s.r.o., CJSZ: 288 60 608
MERVIN, s.r.o., CJSZ: 262 39 884
Facebook Ireland Limited, IE9692928F
Google Ireland Limited, IE6388047V
Online Comparison Shopping Kft., 01-09-186759
Fragile media s. r. o., CJSZ: 28212797 
Incomaker s.r.o., CJSZ: 04161301

Ezen kívül, Adatalany személyes adatai továbbadásra kerülnek a következő befogadócsoportok felé:
- Kezelő szállítói,
- Kezelő alkalmazottai,
- Kezelővel másféle szerződéses viszonyban álló további személyek (pl. marketing- és reklámszolgáltatások nyújtói, ügyvédi irodák, jelzálog-tanácsadó munkatársak),
- pénzügyi hivatalok és biztosítók,
- vonatkozó jogrendeletek alapján kötelességüket teljesítő állami szervek.

Kezelő kötelezettséget vállal, hogy Adatalanyok személyes adatait nem adja tovább a fent meghatározott feldolgozókon és befogadókon kívül más alanyoknak. 

 

FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATKATEGÓRIÁK

Kezelő elsősorban Adatalany következő személyes adatait jogosult feldolgozni:
- Adatalany egyértelmű azonosításához szolgáló cím- és azonosító adatok (pl. vezetéknév, keresztnév, titulus, születés napja, ill. személyi azonosító szám, állandó lakhely címe, fióküzem címe, postacím, CJSZ, ASZ) és Adatalannyal folytatott kapcsolat tartását lehetővé tevő adatok (pl. elérhetőségi cím, telefonszám, fax-szám, e-mail cím és egyéb hasonló információ),
- személyazonossági igazolvány vagy útlevél száma, a személyazonossági okmányt kibocsátó hivatal, az okmány érvényessége, esetenként a személyazonosságot igazoló okmány másolata,
- jellemző adatok (pl. banki adatok, törlesztéssel vagy bankkártyával kapcsolatos információk),
- képek, fotók, videófelvételek,
- fiókba való bejelentkezéshez szükséges adatok, Adatalany interneten használatos felhasználónevét, jelszavát és egyedi felhasználói azonosítókódját is beleértve,
- vonatkozó törvényrendeletek hatályán felül megadott, Adatalany beleegyezése alapján feldolgozásra kerülő adatok (pl. személyes adatok használata személyzeti menedzsment céljaira, személyes adatok használata propagációs célokra és hasonlók),
- személyes beállítások (preferencia), a marketing-szféra és a sütik használatának Adatalany általi beállításait is beleértve,
- a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb elengedhetetlen adatok,
- Adatalany által Kezelő számára megadott további személyes adatok.

Fentebb leírtak hatályán felül, Kezelő pontosítást ad, milyen adatok kerülnek feldolgozásra, amelyek Adatalany magatartását jellemzik: 

1) Honlapok böngészése

Azesetben, ha bárki megnyitja Kezelő honlapját, az illető egyetért, hogy a honlapon való tartózkodása során a rá jellemző információk kerülnek begyűjtésre (IP cím, a böngésző beállításai, előnyben részesített nyelv, meglátogatott linkek, rákattintás időpontja). Kezelő állandó felmérő vizsgálás alá veti a honlapra látogató személy aktivitásait, elsősorban, hogy melyik linkre kattint. Mindezt Kezelő a megjelenítésre kerülő tartalom személyre szabásának céljából teszi. A honlapra lépve a látogató böngészőjébe ún. sütik kerülnek elmentésre, amelyeket később Kezelő átolvas. 

2) Áruvásárlás a webüzletben

A leggyakrabban használatos adatok az áru, illetve egyéb szolgáltatás rendelésére szolgáló, Kezelő honlapján található formanyomtatványban kerülnek megadásra. Ezek elsősorban az adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlen adatok (azonosító adatok, elérhetőségi adatok, szerződés érvényességi idején belül adódó adatok – megvásárolt áru, igényelt szolgáltatások volumene, vásárlói szegmens). Kezelő kimondottan leszögezi, hogy egészségüggyel kapcsolatos áru vásárlása esetén nem kerül sor az egészségi állapotot jellemző adatok feldolgozására, mivel bizonyos adott jellegű áru megvásárlása nem tükrözi szükségszerűen az egészségi állapotot, és Kezelő nem firtatja, ki számára szolgál az a bizonyos árucikk. 

3) Felhasználói fiók – „regisztráció a Bari-famíliába“

Azesetben, ha Adatalany felhasználói fiók használatából eredő előnyöket szeretne élvezni, ahhoz regisztráció szükséges. A felhasználói fiók Adatalany által megválasztott egyedi jelszóval védett. Kezelőnek ehhez a jelszóhoz nincs hozzáférése, és elfelejtése esetén nincs lehetősége azt Adatalanynak ismételten megküldeni – csak egy új jelszó megadásához szolgáló űrlap generálható ki. Adatalany felhasználói fiókjában hozzáférhet saját személyes adataihoz, és azokat szükség esetén módosíthatja. Adatalany felhasználói fiókjában betekintést kap az eddig megtörtént rendelésekről, a megvásárolt árucikkekről, valamint a jelenleg folyamatban lévő rendelésekről, azzal, hogy a befejezetlen rendelés elmentésre kerül a rendszerben a felhasználói fiókba történő következő bejelentkezés idejéig. Továbbá, Adatalany memorizálhatja kedvenc árucikkeit. Azesetben, ha Adatalany regisztrált a Bari-famíliába, feldolgozásra kerülnek az azonosító adatok, az elérhetőségi adatok, a népesedéstudományi adatok, a bejelentkezési adatok (a jelszó valódi hangzását kivéve), a szerződés érvényességi idején belül adódó adatok, éspedig a reklamációt és a visszaküldött árut jellemző adatokat is beleértve. 

4) Üzleti tájékoztatók fogadása/lemondása – „ihletek az Ön postafiókjába“

Adatalany www.bariholmik.hu linken keresztül iratkozhat fel üzleti tájékoztatók fogadásához. A tájékoztatók fogadása bármikor visszavonható, éspedig minden egyes e-mailben kapott tájékoztató láblécében található, lemondáshoz szolgáló hivatkozásra kattintva. Ilyenkor Kezelő által az azonosító adatok, a kapcsolattartó adatok és a népesedéstudományi adatok kerülnek feldolgozásra. 

5) „Bari figyeli a raktárkészletet“ szolgáltatás használata

Azesetben, ha Kezelő webüzletében bizonyos áru nincs raktáron, a feltételezhető vásárló beállíthatja a raktárkészlet figyelését. Ilyenkor a raktárkészlet feltöltését követően Adatalany e-mailben egy értesítést kap, ami ebből az okból kifolyólag feldolgozásra kerül. 

6) Kezelő honlapjának csatlakoztatása közösségi hálókhoz

Kezelő felajánlja Adatalanyoknak közösségi hálóinak csatlakoztatását Kezelő honlapjához. Ez a felhasználói fiókba történő bejelentkezés automatikus úton végbemenő folyamata (ún. gyors regisztráció), de egyben lehetőség nyílik Kezelő blogján megjelenő cikkek Adatalany közösségi hálóin történő megosztására is. A csatlakoztatás bármikor megszüntethető. Adatalanyok tudatosítják, hogy ez a funkcionalitás az ún. közösségi pluginek által van támogatva. A közösségi hálókhoz történő csatlakoztatást követően, Adatalany közösségi hálóin, vagy további honlapokon megjelenhet Kezelő célzott hirdetése. 

7) Kapcsolat vásárlótámogatási telefonvonalon keresztül

Áru vásárlótámogatási telefonvonalon keresztül történő eladásakor Kezelő elsősorban a telefonhívások felvételeit őrzi meg, amelyek állandó felmérő vizsgálás tárgyát képezik. Továbbá, feldolgozásra kerülnek jelen cikkely 2) pontja („Áruvásárlás a webüzletben“) szerint meghatározott személyes adatok. Azesetben, ha Adatalany munkatársunk tudtára adja egészségi állapotára jellemző adatait, azok csak a telefonhívás felvételén fognak szerepelni, külön feldolgozásra nem kerülnek. 

8) Értékelések visszajelzése értékelő portálokon

Azesetben, ha Adatalany nem utasítja el az elégedettség felméréséhez kiküldésre kerülő kérdőívet, a vásárlás megvalósulását követően a kérdőív megküldésre kerülhet e-mail címére. Kizárólag Adatalany döntésén múlik, kitölti-e az értékelést, és ilyenkor annak kitöltése esetén feldolgozásra kerülnek az elérhetőségi adatok és a szerződés érvényességi idején belül adódó adatok. 

 

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLZATA ÉS JOGALAPJA

Kezelő az alábbi célzattal dolgozza fel Adatalany személyes adatait:

a )szerződés megkötése és annak szerződéses teljesítése, éspedig a GDPR 6. cikkelye (1) bek. b) pontja szerint,
b) Kezelő általános érvényű jogrendelet által előírt jogkötelességének betartása, éspedig a GDPR 6. cikkelye (1) bek. c) pontja szerint (pl. Kezelő számviteli és adóalapú okmányainak megőrzésére előírt kötelesség),
c) Kezelő jogigényeinek meghatározása, teljesítése vagy védelme, éspedig a GDPR 6. cikkelye (1) bek. f) pontja szerint,
d) üzleti tájékoztatók küldése, éspedig a GDPR 6. cikkelye (1) bek. f) pontja szerint, Kezelő direkt marketingen belüli jogosult érdeke meglétének fennállása okából adódólag,
e) Kezelő egyéb, árucikkek és szolgáltatások ajánlattevése tárgyában marketing jellegű célzattal folytatott tevékenysége; tájékoztatás megrendezésre kerülő akciókról, új termékekről illetve szolgáltatásokról és egyéb aktivitásokról (pl. newsletterek megküldésével, telemarketingen keresztül); megszólítás piackutatás és marketing felmérések céljából; személyes jókívánság megküldése Karácsonyra, Húsvétra, vagy más ünnepnaphoz, árengedményre feljogosító utalványok, vagy ajándéktárgyak stb. megküldése, éspedig a GDPR 6. cikkelye (1) bek.  a) pontja szerint. 


SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSI IDEJE

A személyes adatok csak feldolgozásuk célzatának elengedhetetlenül szükséges idejére kerülnek feldolgozásra. Fentiekre figyelemmel:

- a személyes adatok fenti a) pontban meghatározott célzattal a szerződésből adódó kötelezettségek megszűnéséig kerülnek feldolgozásra (ami által nem változik Kezelő lehetősége a személyes adatok további feldolgozását illetően – fenti b), c), d) és/vagy e) pont szerinti célzattal elengedhetetlenül szükséges terjedelemben;
- a személyes adatok fenti b) pont szerinti célzattal Kezelő törvényes kötelességeinek fennállási ideje alatt kerülnek feldolgozásra;
- a személyes adatok fenti c) pont szerinti célzattal a szerződésben meghatározott garanciaidőszak leteltét követő 4. naptári év elmúltáig kerülnek feldolgozásra (amennyiben a szerződésben rögzítve volt minőségi garancia), de legkevesebb a szerződéses kötelezettségek megszűnését követő 5. naptári év elmúltáig;
- bírósági, közigazgatási, vagy egyéb per indítása esetén, illetve fennállása idején, amelyen belül Kezelő adott Adatalannyal szembeni jogai vagy kötelességi várnak elbírálásra, amikoris a személyes adatok feldolgozása fenti c) pont szerinti célzattal történik, és azok feldolgozási ideje nem jár le a per befejezése előtt;
- üzleti ajánlatok fenti d) pont szerinti célzattal történő küldése során a személyes adatok feldolgozási ideje lejár, mihelyt Adatalany visszavonja beleegyezését az ilyen jellegű feldolgozással;
- a személyes adatok fenti e) pont szerinti célzattal történő feldolgozási ideje, amikor Adatalany külön jóváhagyott beleegyezését adta Kezelőnek a személyes adatok feldolgozásával; Adatalany ezesetben tudatosítja, hogy a feldolgozási idő lejárta előtt Kezelő megkeresheti őt beleegyezése felújításának céljából.

Legkésőbb a fent tárgyalt feldolgozási idő lejártát követő naptári negyedév leteltéig azok a személyes adatok, amelyeknél megszűnt feldolgozásuk célzata, felszámolásra (iratselejtezéssel, vagy egyéb módon, akképpen, hogy biztosítva legyen, hogy a személyes adatokhoz nem férnek hozzá jogosulatlan személyek), vagy anonimizálásra kerülnek.

 

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSI MÓDJA

A személyes adatok feldolgozását Kezelő végzi. A feldolgozás Kezelő székhelyén megy végbe, Kezelő, ill. Feldolgozó egyes megbízott alkalmazottai által. Személyes adatokat Kezelő www.bariholmik.hu honlapján keresztül, űrlapokon, elektronikus úton vagy telefonhívással, személyes találkozás során, vagy egyéb módon tud begyűjteni, illetve beszerezni. A feldolgozásra számítógépes alkalmazásokban, esetleg a papíralapon rögzített személyes adatok esetén kézileg kerül sor, a személyes adatok kezelésére és feldolgozására helyezett valamennyi biztonsági követelmény betartásával. Azzal a célzattal, hogy biztosíthassa a személyes adatok védelmét, Kezelő műszaki és szervezeti intézkedéseket foganatosított, elsősorban olyan jellegű intézkedéseket, amelyek nem teszik lehetővé a személyes adatokhoz történő jogosulatlan vagy véletlenszerű hozzáférést, sem azok módosítását, megsemmisítését vagy elvesztését, jogosulatlan átvitelét, jogosulatlan feldolgozását, sem a személyes adatokkal egyéb módon történő visszaélést. A személyes adatokkal kapcsolatba lépő valamennyi alany tiszteletben tartja Adatalanyok magánszférája védelmét illető jogát, és köteles a személyes adatok védelméről szóló hatályos jogrendeleteknek megfelelően eljárni.

A megadott adatok alapján nem kerül sor semmiféle automatikus egyedi besorolásra, illetve profilozásra. Adatalany személyes adatait nem adjuk tovább harmadik országok felé.

 

ADATALANYOK ÁLTAL HOZZÁFÉRHETŐ INFORMÁCIÓK A GDPR RENDELET SZERINT

Személyes adataik feldolgozását illetően, Adatalanyok több jogosultsággal rendelkeznek, amelyek közé tartoznak Kezelőtől megkövetelhetően:
- saját személyes adatokhoz való hozzáférés (GDPR 15. cikkelyében felsorolt feltételekkel), 
- személyes adatok módosítása vagy törlése (GDPR 16. vagy 17. cikkelyében felsorolt feltételekkel), 
- személyes adatok feldolgozásának korlátozása (GDPR 18. cikkelyében felsorolt feltételekkel), 
- panasz emelése személyes adatok feldolgozása ellen (GDPR 21. cikkelyében felsorolt feltételekkel),
- személyes adatok szabad áramlása (GDPR 20. cikkelyében felsorolt feltételekkel),
- személyes adatok feldolgozásához megadott beleegyezés visszavonása - írásban, Kezelő jelen Szabályokban feltüntetett postacímére, vagy elektronikus formában, Kezelő jelen Szabályokban feltüntetett email címére megküldve.

Amennyiben Adatalany tudtára jut, illetve gyanú merül fel, hogy személyes adatainak feldolgozási módja szemben áll Adatalany magánszférájával illetve magánéletével, vagy jogrendeletekkel, jogosult magyarázat és/vagy orvoslás céljából Kezelőhöz fordulni. Az erre irányuló kérelmét írásban szükséges benyújtania, szokásos postaküldeményben, vagy e-mailben megküldve Kezelő elérhetőségére: info@bariholmik.hu.

Hogyha Adatalany beadványa jogosultnak bizonyul, Kezelő haladéktalanul orvosolja a felrótt állapotot. Ez nem érinti Adatalany adott jogát, miszerint közvetlenül a felügyelő szervhez, a Személyes Adatok Védelmi Hivatalához fordulhat (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz).


SÜTIK HASZNÁLATÁNAK ALAPELVEI

Kezelő sütiket alkalmaz honlapján. A sütik rövid terjedelmű szövegállományok, amelyeket a webes felületeken használnak a felhasználói komfort növelésének céljából.

Kezelő a sütiket a tartalom és a hirdetések testreszabásához, valamint a közösségi hálók funkcionalitásainak hozzáférhetőségéhez, továbbá a honlap látogatottságának kimutatásához használja fel. A honlap látogatására jellemző információk megosztásra kerülnek Kezelő közösségi médiákat, hirdetéseket és elemzéseket kezelő partnerei felé is, akik azokat kombinálva használhatják fel a honlap látogatói által megadott, illetve az általuk nyújtott szolgáltatások során összegyűjtött további információkkal.

Azt, hogy Kezelő a honlap felhasználójának berendezésére süti állományokat telepíthet, amennyiben azok elengedhetetlenül szükségesek az adott honlap futtatásához (lásd az Elengedhetetlen sütik részt), éspedig a honlap felhasználójának beleegyezése nélkül, törvényrendelet határozza meg. Minden további, eltérő jellegű süti állomány betöltéséhez szükséges a honlap felhasználójának beleegyezése, amelynek teljes hangzása itt olvasható, és amely bármikor visszavonható, éspedig itt.

 

Sütik fajtái

Elengedhetetlen sütik
Az elengedhetetlen süti állományok azt eredményezik, hogy a honlap futtatható. Lehetővé teszik az alapfunkciók működését, mint például a honlap navigálása és hozzáférés megadása annak bebiztosított részeihez. Ezeknek a süti állományoknak a létezése nélkül a honlap nem lenne megfelelően futtatható.

A sütik zárolhatók = letilthatók, de ilyenkor nem garantált, hogy a honlap bizonyos részei helyesen megjelennek-e, némelyik akár hozzáférhetetlenné is válhat. A sütik beállítása a leggyakrabban használatos böngészőkben megtalálható alább:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer a Edge
Safari
Opera

Elemző és teljesítménynövelő sütik
Ezek a sütik a honlap futásának tökéletesítésére szolgálnak. Pl. annak megértéséhez, milyen formában állnak hozzá a látogatók a honlap tartalmához, és általában segítenek információt nyújtani a látogatók számának alakulásáról, a weblapról való kilépés időpontjáról, a látogatások forrásairól stb. Továbbá, az elemző sütik a látogatóknak lehetővé teszik egyszerűbben megtalálni azt, amit épp keresnek. Ezen kívül, fokozhatják a honlap teljesítményét, illetve fürgébb futását is.

Preferenciális sütik
A preferenciális süti állományok lehetővé teszik a honlapon elmenteni azokat az információkat, amelyek testreszabják a honlap viselkedését vagy kinézetét. Ez lehet pl. a honlap felhasználója szerint előnyben részesített nyelv, vagy ország.

Hirdetés- és marketing célzatú sütik
A hirdetés célzatú süti állományok a látogatók honlapon böngészése közbeni nyomonkövetésére használatosak. Céljuk olyan hirdetések megjelentetése, amelyek az adott felhasználó szempontjából relevánsak és érdekesek, és épp ezért a kibocsátó, illetve a hirdető számára azok kelendőbbek.

Egyéb sütik
Ezek olyan jellegű sütik, amelyek jellegüket és célzatukat nézve nem sorolhatók be fentebb jellemzett kategóriák egyikébe sem. 

VÉGSZÓ

Jelen Személyes adatok védelmének és feldolgozásának szabályait illetően, Kezelő fenntartja a jogot azok bármilyen és bármikori módosítására, azzal, hogy azok aktuális hangzása mindenkor elérhető a www.bariholmik.hu honlapon.

Kérdése van? Írjon nekünk -
info@woolville.hu

Színváltozatok

Válasszon méretet

Bééé, Szeder vagyok,

nem szívesen zavarok, de szükségem van az Ön patájára arra, hogy feljegyezhessem mi az, ami tetszik önnek a Bariholmik honlapon. Csak így tudom biztosítani a megérdemelt gondoskodást. A saját patámra megígérhetem, hogy minden, amit megtudok, nálam teljes biztonságban marad.

Beállítások

Bééé, gondoskodok az elégedettségedről. Tudassa velem, milyen sütikkel tudok dolgozni, és ne feledje, hogy a beállítások módosítása csak az Ön által használt böngészőre lesz érvényes. A honlap láblécében bármikor könnyedén megváltoztathatja beállításait.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat tárol a Bariholmik, itt talál további információkat.

A technikai sütik a weboldal és az általa kínált funkciók megfelelő működéséhez szükségesek.

Lehetővé teszik, hogy az Ön preferenciái alapján bolyhos ajánlatot mutassak önnek. Továbbá arról is gondoskodnak, hogy csak azt mutassam meg az interneten, ami igazán érdekli Önt.

Segítenek megtalálni a hibákat és mérni a honlap teljesítményét. Nekik köszönhetően biztosíthatom, hogy Ön mindig elégedett legyen a vásárlással a Bariholmik honlapon.

Ezek a sütik fééérgetegesek. A weboldalon kívül közösségi és hirdetési hálózatokon is találkozhatok Önnel, ahol gondoskodom arról, hogy a hirdetések érdekesek legyenek az Ön számára.